"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-10-30

Ungdomars utbildnings-och karriärvägar i svensk landsbygd

NYHET Maria Rönnlund, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap och Aina Tollefsen, Institutionen för geografi har av Vetenskapsrådet tilldelats 5 996 000 kr för att studera ungdomars utbildnings och karriärvägar i svensk landsbygd.

Text: Maria Rönnlund


Forskning vägleder utbildning och politik

Projektet är avsett att utgöra kunskapsbas för lärare och studenter vid Studie- och yrkesvägledarprogrammet samt för personal som arbetar med studie- och yrkesvägledning i kommuner och enskilda skolor. På längre sikt kan projektets resultat få betydelse för utformning av politik när det gäller att hantera unga människors allt längre och mer osäkra övergångar från skola till arbete. Projektet har även regionalpolitisk relevans då det bidrar till kunskap om unga människors livsval och strategier på landsbygden i en tid av snabb urbanisering och regional omstrukturering.

Studien följer ungdomar på landsbygden under flera år

Projektet handlar om svenska landsbygdsungdomars övergångar från skola till arbete/högre utbildning. Forskarna ska följa en grupp ungdomar under en längre tidsperiod för att få kunskap om vad som påverkar studie- och yrkesval över tid, och hur övergångarna kan förstås i ljuset av regionala skillnader avseende tillgång till arbete, utbildning, bostäder och offentlig service.

Centralt i studien är hur utbildnings- och yrkesval formas av (i) kön, klass, etnicitet, ii) tidigare skolerfarenheter och utbildningsval, (iii) den socio-spatiala kontexten. 

Sammantaget avser studien belysa de olika villkor och förhållanden som gäller för olika landsbygdsområden, men även hur ungdomarnas val i dessa sammanhang ter sig i jämförelse med andra geografiska områden nationellt och internationellt.