"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-01-11

Unik befolkningsdatabas utökas ytterligare

NYHET Nya befolkningsdata tillgängliggörs nu för forskning genom att den nationella infrastrukturen SwedPop lägger till ytterligare folkräkningar och inkluderar data från Sveriges dödbok.

Text: Karin Johansson

Den nationella infrastrukturen SwedPop, som bygger samman data från fem av Sveriges viktigaste historiska befolkningsdatabaser, har fått betydande tillägg. Tidigare har en folkräkning från år 1880 funnits tillgänglig via uttagsverktyget, nu efter intensivt arbete har ytterligare tre folkräkningar lagts till: 1890, 1900 och 1910. Utökningen från en till fyra folkräkningar innebär en betydande förstärkning av de data som forskare har att tillgå på swedpop.se.

Dessa data är av stor betydelse inom många forskningsområden och det är väldigt roligt att kunna tillgängliggöra dem på det här sättet.

Genom att använda sig av den data som finns i en folkräkning kan forskare se vilka som vid given tidpunkt ingick i befolkningen och ges tillgång till information om dessa på individnivå.

Nu finns även data från Sveriges dödbok tillgängliga för nedladdning. Sveriges dödsbok kan ge information om alla som dött i Sverige mellan åren 1832–2021.

–  Dessa data är av stor betydelse inom många forskningsområden och det är väldigt roligt att kunna tillgängliggöra dem på det här sättet. SwedPop:s uppdrag är att tillgängliggöra data för forskning, och det betyder att den data som publiceras är anpassad för att forskare ska göra analyser av den. Det innebär bland annat att all data är pseudonymiserad, säger Elisabeth Engberg, föreståndare för infrastrukturen.
 
Intensivt arbete ger unika data
Innan nya data kan läggas till och användas av forskare sker mycket arbete med att höja kvalitén på data. Bland annat så behöver data från olika databaser harmoniseras så att de kan användas tillsammans. Det innebär att man säkerställer att allt är kodat på samma sätt. För att göra detta möjligt har parterna inom SwedPop tagit fram standardkoder som gör att forskare kan använda data från flera olika svenska databaser för jämförande studier. Det har tidigare inte varit möjligt. De data som nu tillgängliggörs för forskare är därför unika.
 
Framöver kommer ytterligare data att läggas till och länkas samman inom SwedPop. Under 2023 kommer data från Rotemansarkivet att tillgängliggöras. Databasen täcker befolkningen i Stockholm mellan 1878-1926.
 
– Det sker ett kontinuerligt arbete för att utveckla infrastrukturen och öka den mängd data som tillgängliggörs via SwedPop, säger Maria Larsson, biträdande föreståndare Demografiska databasen

SwedPop

Du hittar mer information om SwedPop samt tillgång till forskningsdata via SwedPop.se

SwedPop är en nationell forskningsinfrastruktur som stöds av Vetenskapsrådet, universiteten i Umeå, Lund och Göteborg, Riksarkivet samt Stockholms stadsarkiv. SwedPop leds och administreras av CEDAR, Umeå universitet.