"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-09-17

Unik chans att lära om vietnamesiska och svenska hällmålningar

NYHET Västerbottens museum och Konsthögskolan arrangerar tillsammans ett intressant seminarium om hällmålningar på måndag 28 september, Rock Art – Petroglyphs in South-East Asia and Europe. Seminariet är öppet för alla intresserade.

Finns skillnader och likheter mellan hällbilder i Asien och Europa? Arkeologer och konstvetare från Vietnam University of Fine Arts, Hanoi, Umeå universitetet samt Västerbottens museum medverkar under dagen (föreläsningsprogram) och ger en unik chans till jämförande utblick. Deltagandet är fritt, och museet bjuder på kaffe/te och smörgås.

Seminariet sker i anslutning till utställningen SAPA – hällristningar i Vietnam som öppnar dagen innan på Västerbottens museum, söndag 27 september.

Både utställning och seminarium har initierats genom Konsthögskolans mångåriga Sida-finansierade student- och lärarutbyte med Vietnam University of Fine Arts, och genomförs alltså i samarbete med Västerbottens museum. Studenter och lärare från Konsthögskolan har vistats vid det vietnamesiska universitetet och studenter och lärare från Hanoi har besökt Umeå och deltagit i Konsthögskolans verksamheter. Utbytet har också tidigare resulterat i utställningar, bland annat Vietprints på Bildmuseet och nu senast grupputställningen What is Identity? som öppnade i Hanoi den 6 juni i år och visade verk av samtliga studenter som varit involverad i utbytet. Totalt deltog 31 konstnärer från Sverige och Vietnam.

I Aktum, från den juni 4 2009, finns ett reportage om det mångåriga konstsamarbetet mellan Hanoi och Umeå där man kan läsa om delprojekten Does Gender Matter?, What is Equality? och What is Identity?.

Redaktör: Helena Veijbrink