"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-05-18

Unik examination ökar studenters konkurrenskraft

NYHET Fyra studenter som under sin utbildning till biologer och geovetare arbetat med att dokumentera sin kompetens, sin karriärplanering och sina kontakter med arbetslivet, sätts nu på prov genom att presentera sig själva och sin kompetens inför en jury och framtida möjliga arbetsgivare.

Kompetensportföljen är ett nytt koncept som Umeå universitet arbetat fram där studenter ökar sin anställningsbarhet genom dokumentation av kompetens och färdigheter, genom att odla arbetslivskontakter och bygga nätverk i näringslivet samt genom karriärplanering och personlig marknadsföring.
– Det unika i vår metod är att studenten får möjlighet att reflektera över sin egen kunskapsutveckling redan tidigt under sin utbildning. Målet är att öka studenternas möjligheter till arbete, säger Cecilia Stenberg, karriärvägledare vid enheten för näringsliv och samhälle vid Umeå universitet.

Torsdag den 19 maj sker den första examinationen.– Arbetsgivare i branschen kommer att sitta som åhörare och lyssna på studenterna för att ge feedback, återkoppla till sina egna kompetensbehov och förhoppningsvis få upp ögonen för framtida rekryteringar, berättar Stenberg.
Studenterna kommer sedan att examineras av en jury bestående av Bent Christensen, kursansvarig, Cecilia Stenberg, karriärvägledare och projektledare för kompetensportföljen samt Sara Filppa konsultchef från Proffice.

Hjälper både studenter och arbetsgivare

För arbetsgivare kan det vara svårt att känna till skillnaden mellan olika utbildningar. Genom arbetet med kompetensportföljen blir studenterna bra på att marknadsföra sina förvärvade kunskaper och färdigheter men även den utbildning de representerar. Det kan också bli ett sätt för studenten att se utanför sina yrkesspecifika kunskaper som i förlängningen också kan öppna upp för en bredare arbetsmarknad.

Umeå universitet arbetar idag med Kompetensportföljen som en röd tråd genom hela utbildningen vid flera program och konceptet är efterfrågat av flera lärosäten och även gymnasieskolor i hela landet.

Examinationen sker på torsdag 19 maj klockan 13.00 -16.00 i lokal Professorn i Förvaltningshuset, Umeå universitet.
Media är välkomna att vara med.

Läs mer om kompetensportföljen

För mer information kontakta: Mats Reinhold, karriärvägledare, enheten för näringsliv och samhälle Umeå universitet
E-post: mats.reinhold@adm.umu.se
Tel: 090-786 50 23

Redaktör: Carina Dahlberg