"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-12-15

Unik företagsforskarskola vid Umeå universitet: Universitetet och företagen utbildar varandra

NYHET Umeå universitet har tillsammans med 14 företag startat en unik forskarskola. Företagsforskarskolan ska ge både företaget och doktoranden ny kompetens. Bland annat ingår en ett år lång industripraktik i utbildningen.

– Vi vill beteckna detta som en riktig vinnavinna-situation. Universitetet får tillgång till aktuell och tillämpad kunskap från näringslivet och näringslivet tillförs genom doktoranderna och deras handledare vetenskaplig kompetens och teknikspridning genom aktuell forskning.

Dessutom får doktoranderna en utbildning som är gångbar både inom akademin och inom näringslivet, säger Göran Sandberg, rektor vid Umeå universitet. Såväl projekten som doktoranderna har valts genom en konkurrensutsatt bedömning.

Amelie Tham, doktorand vid Handelshögskolan, gör företagspraktik vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Foto: Mattias Pettersson.

– Vi är måna om att det ska vara duktiga och representativa doktorander som kommer ut i industrin. Men vi tycker också att det är en självklarhet eftersom företagen är med och finansierar halva doktorandtjänsten, säger Petter Gustafsson, föreståndare för forskarskolan.

Sammanlagt handlar det om 14 doktorander, 12 är redan antagna, och ytterligare 2 kommer att antas under hösten.

Öka anställningsbarheten

Företagsforskarskolan syftar bland annat till att öka doktorandernas anställningsbarhet.
– Utbildningen ska öka doktorandernas förmåga att leda och utveckla en verksamhet. Utbildningen ska även utveckla deras förmåga att upptäcka, skydda och utveckla innovationer och på så vis öka deras företagsamhet, förklarar Petter Gustafsson.

Han tillägger att det sker genom att ge kurser inte bara inom doktorandernas forskningsområden utan även i till exempel projektledning, ledarskap, presentations- och intervjuteknik, entreprenörskap, ekonomi, patentering och konflikthantering

– Vi har eftersträvat en aktiv medverkan av företag av olika storlekar och verksamhetsinriktningar, en blandning av traditionella verkstads- och kemiföretag med nyare kunskaps- och tjänsteföretag och det tycker jag att vi lyckats med, konstaterar Gustafsson.

Bland de företag som ingår i projektet märks: SKF, Umetrics, Bioresonator, Umeå Energi, Processum/Domsjö/Akzo Nobel, Surgical Sciences, Logica (WM-data), Handelsbanken, Siemens Laser, Omnio Healer, Örhlings Price-waterhouseCoopers, SeQuant, Komatsu Forest, Sekab och Sveaskog.

– Nyfikenhet och drift att skaffa nya kunskaper har gjort att jag sökt till företagsforskarskolan, säger Amelie Tham, som är doktorand vid (USBE) Handelshögskolan vid Umeå universitet och ska göra sin företagspraktik hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Amelie Tham, ursprungligen från Halmstad, ska forska om kundrelationer och marknadsföring.

– Revisions- och redovisningsbyråbranschen står inför de kanske största förändringarna sedan 1930-talet. Bland annat avskaffas revisionsplikten för 96 procent av alla aktiebolag samtidigt som förenklingar sker inom redovisningsområdet. Detta för också med sig att den marknad som tidigare varit given för branschens traditionella aktörer nu får utökad konkurrens. Att revisionsplikten förändras innebär inte att revisionstjänsten försvinner utan istället att revisionen blir frivillig för de företag som berörs.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är idag marknadsledare i branschen inom revision, redovisning och rådgivning och för att behålla och förstärka denna position i en ökad konkurrens krävs ökat kundfokus och att vi kan visa att vi tillför värde och trygghet till våra kunder.

– Att utveckla vår marknads- och kundorientering är en avgörande framgångsfaktor. När vi fick förfrågan om företagsforskarskolan kändes det spännande att ta chansen att genomföra denna förändringsprocess med ett starkt inspel från den akademiska forskningen.

Jag ser en utökad samverkan mellan näringslivet och akademin som en nödvändighet inte bara för att stärka vår konkurrenskraft utan också generellt för att stärka svenska företags konkurrenskraft på sikt, förklarar Jan-Olof Lindberg, företagsmentor och ansvarig för affärsutvecklingsprocessen vid Öhrlings Price-waterhouseCoopers.

Redaktör: Carina Dahlberg och Stefan Lybeck