"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-05-12

Unik internationell kurs för forskarhandledare i Umeå

NYHET För första gången någonsin arrangeras en gemensam utbildning för svenska och utländska forskarhandledare. Forskarskolan Global Health, som är ett samarbete mellan Epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Umeå universitet och Karolinska Institutet, har tillsammans med SIDA bjudit in sina utländska samarbetspartners att delta i en veckolång kurs.

Utbildningen ges av HandUm-programmet, som är en del av Universitetspedagogiskt centrum vid Umeå universitet.

– Kursen är den första i sitt slag, den är troligen världsunik. Totalt deltar ett 30-tal handledare från Vietnamn, Nicaragua, Guatemala, Sydafrika, Tanzania, Etiopien, Kamerun, Iran, Indonesien och Sverige, berättar Karin Ågren, programsamordnare för HandUm-programmet.

Kursen som startade den 11 maj avslutas på fredag, då deltagarna bland annat är med på en disputation vid Epidemiologi och folkhälsa. Då lägger Mark Collinson fram sin avhandling om flyttmönstrens påverkan på folkhälsan i Sydafrika. Han konstaterar bland annat att Sydafrikaner som bor långa perioder hemifrån löper högre risk att dö i förtid, bland annat på grund av större risk för hiv/aids.

– Syftet med kursen är att diskutera användbara modeller för att bygga upp en bra, pedagogisk forskarhandledning som bidrar till vetenskaplig utveckling, säger Karin Ågren.

Media är välkommen till disputationen där de också har möjlighet att träffa kursdeltagarna.

Disputationen äger rum klockan 9.00 i hörsal Betula, Norrlands universitetssjukhus, och sker på engelska.

Kontaktpersoner:
 Karin Ågren, programsamordnare HandUm-programmet, UPC
Tel: 0730-633 511

Katarina Winka, pedagogisk konsult UPC
Tel: 070-293 2497

Eva Lindh Waterworth, pedagogisk konsult UPC/HandUm
Tel: 070-551 54 07

De kan berätta mer om kursen samt hjälpa till med att ordna en träff en annan tid om fredagen inte passar.

Läs mer om HandUm:
http://www.upc.umu.se/handum/

Redaktör: Carina Dahlberg