"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-10-23

Unik orientalisk boksamling till Umeå universitetsbibliotek

NYHET Umeå universitetsbibliotek har förvärvat den betydelsefulla boksamling som författaren Sigrid Kahle och hennes man John byggt upp under 60 år. Torsdag klockan 10.00 den 26 oktober sker det officiella överlämnandet av Sigrid Kahle personligen, på universitetsbiblioteket.

Totalt omfattar samlingen cirka 9 000 volymer. Litteraturen behandlar olika delar av den muslimska världen med fokus på Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan och hela Mellersta Östern samt det muslimska kulturområdet i Sudan, på Afrikas Horn och Indo-Pakistan. Den innehåller även en betydande samling av svensk och internationell litteratur med inriktning på områden som exempelvis religion, skönlitteratur, historia.

Hur betydelsefullt tillskott samlingen är för forskningen, inte bara vid Umeå universitet, visar en stickprovsundersökning som gjorts. Omkring 85 procent av böckerna i samlingen saknades vid Umeå universitetsbibliotek och cirka 25 procent saknas helt vid de vetenskapliga biblioteken i Sverige.

Vid Umeå universitet bedrivs redan nu forskning och undervisning inom områden där Sigrid Kahles boksamling kommer att vara ett viktigt tillskott. Det rör sig både om traditionella och nya forskningsområden inom flera vetenskapsområden som exempelvis idéhistoria, religionspsykologi och statvetenskap och som rör ämnen och frågeställningar som: det muslimska politiska tänkandets idéhistoria, synen på väst och modernitet bland muslimska tänkare, muslimers och kristnas böneerfarenheter eller förhållandet mellan islam och politik.
– Vi bedömer att forskning som berör islam och den muslimska världen är av stor betydelse med tanke på utvecklingen i vår omvärld, men också utvecklingen här i Sverige, säger Mohammad Fazlhashemi, docent i idéhistoria, Umeå universitet.

Lars Lönnback f.d ambassadör och ledamot i Arabiska kulturinstitutet har sagt följande i samband med förvärvet: ”Betydelsen av att detta forskningsbibliotek förblir sammanhållet och tillgängligt för ett modernt och framåtblickande universitets forskning och undervisning kan knappast överskattas. Särskilt i dagens problemfyllda arbete för ökad förståelse mellan kulturer och mot främlingsfientlighet och utanförskap i vårt samhälle är verktyg som underlättar saklig forskning och ökad kunskap av största värde.”

Sigrid Kahle är dotter till Henrik Samuel (H.S.) Nyberg, orientalist och professor vid Uppsala universitet 1931–1956. Sigrid Nyberg gifte sig 1951 med John Kahle, son till professor Paul Kahle, vars mest betydande forskarinsatser gällde den hebreiska bibeltextens historia. John Kahle kom efter andra världskriget slut att träda i tjänst i den då av de västallierade upprättade utrikesförvaltningen, (från 1949 Västtyskland) med stationering i det islamska området på två kontinenter Afrika och Asien. Paret Kahle kom under nästan 60 år att bygga upp ett bibliotek innehållande en imponerande mängd litteratur som berör ovanstående områden.

För mer information kontakta

Cuno Bernhardsson, Umeå universitetsbibliotek Tel: 090-786 67 49
Mobil: 0730-53 36 53

Mohammad Fazlhashemi, docent i idéhistoria, Umeå universitet tel: 090-786 96 89
E-post: mohammad.fazlhashemi@idehist.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg