"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-03-26

Unik samverkan för medicinsk forskning i Örnsköldsvik

NYHET Region Västernorrland inleder nu tillsammans med Umeå universitet och Örnsköldsviks kommun ett gemensamt arbete för att bygga upp och etablera en miljö för medicinsk forskning i Örnsköldsvik.

Text: Ola Nilsson

– Den här forskningssatsningen är en viktig framtidsinvestering för hälso- och sjukvården i hela Västernorrland. Jag ser det också som en styrka att vi gör detta i nära samverkan med Umeå universitet och Örnsköldsviks kommun, och jag är tacksam för de finansiella bidragen från såväl Kempestiftelserna som Örnsköldsviks industrigrupp, säger Glenn Nordlund, regionråd (S).

Under de senaste åren har Region Västernorrland satsat på klinisk forskning och utveckling av den akademiska miljön. För närvarande finns ett drygt 70-tal medarbetare med doktorsexamen i Region Västernorrland. Umeå universitets medicinska fakultet har också såväl professorer som universitetslektorer placerade i Sundvall. Arbetet har hittills framförallt fokuserat på sjukhuset i Sundsvall.
Arbetet med att stärka den akademiska miljön för medicinsk forskning fortsätter nu med satsningen i Örnsköldsvik.

Initiativ av regiondirektören

– När jag i höstas tog initiativ till forskningssatsningen såg jag det som ett naturligt nästa steg att vidga vårt arbete med akademisk miljö till våra övriga sjukhus och till primärvården. Jag är glad för det snabba och tydliga positiva gensvaret från den medicinska fakulteten i Umeå. Utan det stödet hade det varit svårt att ro satsningen i hamn, säger Hans Wiklund, regiondirektör.

Umeå universitet bedriver medicinsk forskning förutom i Umeå vid exempelvis sjukhusen i Sunderbyn, Sundsvall, Skellefteå och Östersund. Samverkansupplägget tillsammans med en kommun och Region Västernorrland blir däremot unikt för Örnsköldsvik. Sedan tidigare bedriver Umeå universitet bland annat en sjuksköterskeutbildning i Örnsköldsvik.

– Vi ser det som en styrka att Umeå universitets medicinska forskning kan bedrivas på flera orter. Det ökar både basen för rekrytering av forskare och lärare, och underlaget för olika studier, samtidigt som det understryker universitetets roll som en angelägenhet för hela norra Sverige, säger Patrik Danielson, dekan vid Medicinska fakulteten vid Umeå universitet.

Främja hållbar bemanning inom vården

Genom att satsa på forskning är målet dels att långsiktigt höja kvaliteten på hälso- och sjukvården i Västernorrland, dels att främja en hållbar bemanning genom att öka sjukvårdsområdets attraktionskraft.
– Nu kan vi erbjuda forskningsintresserade personer möjlighet att bedriva forskning parallellt med sitt kliniska arbete. Forskning bidrar till kvalitet och verksamhetsutveckling. Jag är också övertygad om att möjlighet till forskning underlättar för oss att både bibehålla och rekrytera kompetenta och ambitiösa medarbetare, säger Hans Wiklund, regiondirektör.

Den nya satsningen skapar möjligheter för medarbetare i vården att kombinera kliniskt arbete med forskning, bland andra specialistläkare, blivande specialistläkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter. Andra aktiviteter handlar om att möjliggöra för medarbetare att ta del av aktuell medicinsk forskning i Örnsköldsvik och att delta i nationella och internationella vetenskapliga sammanhang. Ett delmål är att öka antalet forskningsaktiva medarbetare i Region Västernorrland och i Örnsköldsviks kommun.

Treårigt samverkansprojekt

Projektet sträcker sig över tre år med början den första juli 2019 och har en budget på totalt 15 miljoner kronor. Det är ett samverkansprojekt mellan Region Västernorrland, Umeå universitet och Örnsköldsviks kommun. Kempestiftelserna och Örnsköldsviks industrigrupp har också valt att finansiellt bidra till projektet med 6 750 000 kronor respektive 750 000 kronor.

Viktig fråga för näringslivet

– Ett väl fungerande sjukhus är en viktig förutsättning för att våra företag ska lyckas med sin kompetensförsörjning. Vi har noterat den uttalade viljan hos våra politiker att utveckla vården på sjukhuset och ser forskningssatsningen som en tydlig bekräftelse på att den viljan nu omsätts i praktiken, vilket är mycket glädjande. Att vi från Örnsköldsviks Industrigrupp går in med medfinansiering handlar framförallt om en tydlig signal från våra större företag hur viktig denna fråga är, säger Håkan Åström, ordförande i Örnsköldsviks Industrigrupp.

Projektet är starten på en långsiktig satsning över tid för att bygga upp och etablera en miljö för medicinsk forskning i Örnsköldsvik.