"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-12-19

Unik satsning – 140 miljoner till 70 unga forskare vid Umeå universitet

NYHET Universitetet har beslutat att satsa upp till två miljoner kronor vardera på 70 av de mest lovande forskarna. – De är Umeå universitets framtid, därför gör vi en satsning som saknar motstycke i Sverige, konstaterar rektor Göran Sandberg.

– Målet är att identifiera våra främsta forskare i en tidig fas i karriären och stötta dem så att de stannar kvar hos oss samtidigt som de utvecklar sin forskning och stärker sin meritering, förklarar Marianne Sommarin, vicerektor med ansvar för forskningsutveckling och forskningsutvärdering vid Umeå universitet.

Karriärbidraget, Young Researcher Award, har kunnat sökas av dem som är unga i sin akademiska karriär – de som har tagit doktorsexamen för ungefär två till tio år sedan – och som är anställda vid Umeå universitet. Satsningen är unik i Sverige.

Forskarna har valts ut har efter en extern sakkunnigbedömning.

– De nationella panelerna har bestått av erfarna bedömare. Söktrycket var glädjande stort, 218 ansökningar kom in. Bedömarna var så imponerade av kvaliteten på ansökningarna så att vi fördubblade antalet bidrag jämför med vad vi först hade tänkt, förklarar Sommarin.

Panelerna har värderat meriterna genom att granska forskningsplanen, självständigheten och den vetenskapliga meriteringen med hänsyn tagen till skilda förutsättningar avseende tid efter doktorsexamen och forskningsdisciplin,

Bland de som fått karriärbidragen finns fyra miljöer som sticker ut. Institutionen för fysik har tilldelats åtta bidrag, kemiska institutionen sju bidrag, idé- och samhällstudier fem och sociologi fyra bidrag. Fem institutioner har fått tre bidrag vardera och fyra institutioner två vardera, de övriga är ensamma vid sina institutioner om att ha tilldelats karriärbidrag

En ny utlysning av karriärbidragen kommer att ske om cirka två år.

– Vi vill att våra forskare ska känna att de har en så stimulerande forskningsmiljö att de väljer att stanna hos oss, säger Marianne Sommarin.

Kontaktperson: Marianne Sommarin, vicerektor Tel: 090-786 60 63
 Mobil: 070- 662 38 74

E-post: marianne.sommarin@adm.umu.se

Beviljade bidrag inom humanistisk fakultet och samhällsvetenskaplig fakultet:

Per Axelsson, Demografiska databasen
Caroline Boucher, Institutionen för idé och samhällsstudier
Annelie Bränström-Öhman, Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Rickard Danell, Sociologiska institutionen
Jonas Edlund, Sociologiska institutionen
Mikael Hjerm, Sociologiska institutionen
Jonny Holmström, Institutionen för informatik
Malin Isaksson, Institutionen för språkstudier
Maria Karlsson, Statistiska institutionen
Åsa Karlsson-Sjögren, Institutionen för idé och samhällsstudier
Patrik Lantto, Centrum för samisk forskning
Christel Larsson, Institutionen för kostvetenskap
Urban Lindgren, Kulturgeografiska institutionen
Sofia Lundberg, Institutionen för nationalekonomi
Tom Madell, Juridiska institutionen
Guy Madison, Psykologiska institutionen
Dieter Müller, Kulturgeografiska institutionen
Karina Nilsson, Sociologiska institutionen
Christer Nordlund, Institutionen för idé och samhällsstudier
Anna Stigsdotter-Neely, Psykologiska institutionen
Patrik Svensson, Humlab
Marie Wiberg, Statistiska institutionen
Lotta Vikström, Institutionen för idé och samhällsstudier
Christina Wikström, Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar
Per Wisselgren, Institutionen för idé och samhällsstudier
Helene Ybrandt, Psykologiska institutionen
Ann Öhman, Umeå centrum för genusstudier

Beviljade bidrag inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet och medicinska fakulteten:

Ulf Ahlgren,Umeå centrum för molekylär medicin
Niklas Arnberg, Institutionen för klinisk mikrobiologi
Erik Björn, Kemiska institutionen
Folmer Bokma, Institutionen för ekologi, miljö- och geovetenskap
Andrei Chabes, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Claude Dion, Institutionen för fysik
Ludvig Edman, Institutionen för fysik
Anders Eklund, Institutionen för strålningsvetenskaper
Paul Franks, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Leonid Freidovich, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Christiane Funk, Kemiska institutionen
Åsa Gilthorpe, Umeå centrum för molekylär medicin
Markus Grebe, Institutionen för fysiologisk botanik
Lena Gunhaga, Umeå centrum för molekylär medicin
Petter Holme, Institutionen för fysik
Charlotte Häger Ross, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Åsa Hörnsten, Institutionen för vårdvetenskap
Pär Ingvarsson, Institutionen för ekologi, miljö- och geovetenskap
Roland Jansson, Institutionen för ekologi, miljö- och geovetenskap
Erik Johansson, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Jörgen Johansson, Institutionen för molekylärbiologi
Jan Larsson, Umeå centrum för molekylär patogenes
Kui Liu, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Emil Lundh, Institutionen för fysik
Beatrice Malmer, Institutionen för strålningsvetenskaper
Mattias Marklund, Institutionen för fysik
Klas Markström, Institutionen för matematik och matematisk statistik
Jyri-Pekka Mikkola, Kemiska institutionen
Jonas Nilsson, Institutionen för molekylärbiologi
Per-Arne Oldenborg, Institutionen för integrativ medicinsk biologi
Ruth Palmer, Institutionen för molekylärbiologi
Richard Palmqvist, Institutionen för medicinsk biovetenskap
Madeleine Ramstedt, Kemiska institutionen
Martin Rosvall, Institutionen för fysik
Åsa Strand, Institutionen för fysiologisk botanik
Malin Sund, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Alexandr Talyzin, Institutionen för fysik
Johan Trygg, Kemiska institutionen
Hannele Tuominen, Institutionen för fysiologisk botanik
Pernilla Wikström, Institutionen för medicinsk biovetenskap
Pernilla Wittung-Stafshede, Kemiska institutionen
Magnus Wolf-Watz, Kemiska institutionen
Ulrich von Pawel-Rammingen, Institutionen för molekylärbiologi
Thomas Wågberg, Institutionen för fysik

Redaktör: Carina Dahlberg