"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-12-03

Unik satsning på unga forskare i karriären

NYHET Umeå universitet har beslutat att inrätta upp till 60 karriärbidrag för att stödja forskare i en tidig fas av karriären. Bidraget omfattar upp till en miljon kronor per år och forskare under 2 år.

– Målet är att identifiera våra främsta forskare i en tidig fas i karriären och stötta dem så att de stannar kvar hos oss samtidigt som de utvecklar sin forskning och stärker sin meritering, förklarar Marianne Sommarin, vicerektor med ansvar för forskningsutveckling och forskningsutvärdering vid Umeå universitet.

Förutom att universitetet vill uppmuntra framstående unga forskare finns en annan bakomliggande orsak.
– Det är ett sätt att försöka möta de framtida pensionsavgångarna som kommer att innebära att universitetet tappar många framstående forskare. Det är också ett sätt att stödja våra kvinnliga forskare att satsa på en akademisk karriär och på sikt få fler kvinnliga professorer.

Karriärbidraget, Young researcher award, kan sökas av dem som avlagt sin doktorsexamen för ungefär två till tio år sedan och som är anställda vid Umeå universitet.

– Söktrycket blev glädjande stort. Vi hade först tänkt dela ut 30 bidrag men när vi såg söksiffrorna höjde vi till upp till 60 bidrag, berättar Marianne Sommarin.

44 procent kvinnor

Totalt har 222 forskare ansökt om karriärbidrag, av dessa är 44 procent kvinnor. Varje ansökan bedöms av en nationell sakkunnigpanel.
– Panelen är mycket erfaren. De bedömer meriterna med avseende på forskningsplan, självständighet, och vetenskaplig meritering med hänsyn tagen till skilda förutsättningar avseende tid efter doktorsexamen och forskningsdisciplin.

Fördelningen mellan vetenskapsområdena är ganska jämn. 58 procent kommer från den medicinska och naturvetenskapliga-tekniska sidan, 42 procent från humaniora, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap.

De som till slut får bidraget kan använda det till alla former av verksamhet som är förknippad med den egna forskningen, till del av egen anställning, postdoktorer, material eller andra omkostnader.

Utlysningen av karriärbidrag kommer att vara en återkommande satsning vid universitetet.
– Vi vill att våra forskare ska känna att de har en så stimulerande forskningsmiljö att de väljer att stanna hos oss, konstaterar Marianne Sommarin.

Bild: Mattias Pettersson

Redaktör: Carina Dahlberg