"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-11-17

Unik självbiografi speglar Umeå för 200 år sedan

NYHET Torsdag den 20 november klockan 13.00 presenteras det första bandet av fem av den mångsidige Umeåprästen Pehr Stenbergs levernesbeskrivning. Det är en unik självbiografi som speglar Umeå för 200 år sedan.

Pehr Stenberg levde mellan 1758-1824. Han växte upp under enkla förhållanden på en bondgård i Stöcke söder om Umeå, utbildade sig till präst i Åbo och försvarade en avhandling i botanik, forskade om hemstadens dialektala egenheter, dess topografi och växtlighet.

Sedan hösten 2009 pågår ett arbete med att ge ut Pehr Stenbergs mest betydande verk. Det omfattar 5000 handskrivna sidor och spänner över åren 1758 till 1807. En projektgrupp vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) och Forskningsarkivet vid Umeå universitet har målmedvetet verkat för att få till stånd en utgivning.

Det finns en del material utgivet sedan tidigare. På 1960-talet återupptäcktes hans ordbok över umemålet, 1986 utgavs hans omfattande beskrivning över Umeå socken. Nu kommer alltså första bandet i Pehr Stenbergs levernesbeskrivning. Det är ett fängslande tidsdokument som ger mängder av inblickar i såväl seder och bruk som människors livsvillkor och föreställningsvärld vid årtiondena runt 1800.

Projektledaren Fredrik Elgh presenterar på torsdagen verket och utgivningsarbetet.

Tid: Torsdag 20/11 kl. 13.00
Plats: Forskningsarkivet på Umeå universitetsbibliotek

För information, kontakta gärna:

Fredrik Elgh 070-32 62 108, fredrik.elgh@umu.se
Cuno Bernhardsson  0730-53 36 53, cuno.bernhardsson@foark.umu.se

Redaktör: Karin Wikman