"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-05-08

Unik slöjdkonferens i Umeå 15-18 maj

NYHET Umeå universitet och Åbo akademi i Vasa är värdar för världens första internationella slöjdkonferens. Över hundra forskare från 19 länder deltar i konferensen Tradition in Transition, Teaching Sloyd, Arts and Crafts in Contemporary Society.

– Konferensen kommer att belysa slöjdrelaterad forskning i vid bemärkelse, eftersom direkta motsvarigheter till det svenska respektive finska slöjdämnet saknas i många länder, förklarar Kajsa Borg.

Bland inbjudna huvudtalare märks professor Lois Hetland från Massachusetts College of Art and Project Zero vid Harward University, USA. Hetlands forskning är tongivande för estetisk utbildning inom områden som visuell kommunikation, spatial intelligens, kognition, kreativitet och konstnärligt uttryck i praktiken. Hetland arbetar också som konsult i distansutbildning över hela världen bland annat i samverkansprojekt mellan olika internationella utbildningar.

Förutom Hetland deltar professor Mikael Alexandersson, Göteborgs universitet, vars föreläsning sätter handens lärande och IKT i fokus. Professor Patrik Sheinin gör internationella jämförelser baserat på hans erfarenheter från PISA-undersökningen och professor Kari Uusikylä berör skapande och kreativitet i sitt förläsning, båda kommer från Helsingfors universitet. Textilkonstnären Pasi Välimaa, den femte huvudtalaren, fick 2004 nordens största textilpris, det prestigefyllda ”The Nordic Award in Textiles”. Han kommer även att visa utställningen ”du som skapat jord och vatten, hela dagen halva natten” på Bildmuseet under maj månad.

Skolslöjd introducerades för mer än 100 år sedan, som en svensk-finsk pedagogisk idé, vars huvudbudskap var att handens arbete bidrog till lärande i vid mening. Syftet var däremot inte att ge eleverna yrkesförberedande hantverkskunskap. Med utgångspunkt i Otto Salomons slöjdlärarutbildning på Nääs slott i Västergötland, började tankar kring lärande genom handens arbete att spridas internationellt med hjälp av utländska kursdeltagare och genom att svenska slöjdlärare började undervisa i andra länder.

Ämnet har sedan dess utvecklats i olika riktningar i respektive länder och i flera fall har kontakterna till Sverige brutits. Samarbetet mellan de nordiska länderna har däremot stärkts genom nätverket NordFo, som under många år anordnat konferenser och utbytesprogram inom Norden. I samband med konferensen kommer de internationella kontakterna att återknytas.

– Slöjdämnet har en stark tradition i hantverksarbete i textil, metall och trä, men hur uppfattas och påverkas handens arbete av innovationer i samhället, som till exempel digitalisering, nya material, miljöhänsyn och jämställdhetsfrågor? Sverige och Finland har fortsatt att utveckla de pedagogiska idéerna på något olika sätt beroende på nationella sammanhang, men har det gemensamt att ämnet anpassats till ett modernt samhälle. Sedan 15–20 år tillbaka har det också bedrivits forskning inom området, säger Kajsa Borg.

– Slöjdämnet är speciellt genom att man i samma ämne kombinerar direktkontakt med materialen, något som utvecklar känsla för form och färg, skicklighet och estetisk gestaltning som i sin tur möter nutidens design, teknik och konstnärliga uttryck i nya kulturella och sociala sammanhang, menar Kajsa Borg.

Konferensprogram: www.unizonconference.nu

Konferensen äger rum den 15–18 maj, 2006 i Humanisthuset, Umeå universitet

För frågor kontakta:

Kajsa Borg, tel. +46 (0)90 786 6481, mobil: +46 (0)70 271 0212

Christina Nygren-Landgärds, mobil: +358 50 408 90 92

Magnus Wink tel. +46 (0)90 786 64 81, mobil: +46(0)70 644 0228

Konferensen Tradition in Transition är en satsning för att utveckla det internationella samarbetet när det gäller slöjdutbildning och slöjdforskning. Konferensen är ett resultat av det fleråriga projektet LUIS (LärarUtbildningar I Samverkan) understött av Unizon Kvarken. Projekt LUIS syftar till att utveckla nordens hitills enda Centre of Excellence i slöjdpedagogik vid Umeå Universitet och Åbo Akademi i Vasa. Umeå Universitet och Åbo Akademi genomför konferensen i samarbete med NordFo ( Nordic Forum for Research and Development in Sloyd), Unizon Kvarken; ett samarbetsprojekt mellan 8 högskolor och universitet i Kvarkenregionen. Vetenskapsrådet i Sverige samt TEXERE (Textile Education and Research in Europe).

Redaktör: Carina Dahlberg