"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-03-02

Unik trio summerar matematikstudierna

NYHET Inom loppet av två månader disputerar tre tjejer i matematik och matematisk statistik. Det är enastående med tanke på att 15 kvinnor totalt disputerat i ämnena vid Umeå universitet.

Tjejerna som är i 30-årsåldern slår sig ner i de gröna fåtöljerna utanför Universum. Marie Frentz ser mest avslappnad ut – hon har redan försvarat sin avhandling. De andra två är lätt stressade över att hinna fixa med de sista detaljerna.

– Många höjer ögonbrynen om en tjej berättar att hon ska bli matematiker, säger Lisa Hed.

Matematik anses av många som ett svårt ämne och hon menar att uppmuntran från både föräldrar och lärare är viktigt.

Det stödet fick Lina Schelin, Lisa Hed och Marie Frentz som alla tyckte att matematik var roligt i skolan och ville satsa på det. Marie Frentz gick ett särskilt matematikgymnasium i Stockholm och Lina Schelin som gått samhällsvetenskapligt program läste in behörighet på basåret.

Följts åt

Hösten 2000 började alla tre magisterprogrammet i tillämpad matematik vid Umeå universitet och sedan dess har de följts åt. Ingen hade en klar bild över vilka jobb studierna skulle leda till, nu tolv år senare ska alla tre disputera.

– Jag ville arbeta på bank efter studierna, men i stället blev det forskning. Jag blev uppmuntrad av lärarna och så kändes det som att man inte kunde tillräckligt efter grundutbildningen. Under doktorandtiden har jag lärt mig mycket mer, om än inom ett smalt område, säger Marie Frentz.

Hennes avhandling handlar om finansiell matematik. Hon har utvecklat en metod för att med datorns hjälp kunna approximera lösningar till generaliseringar av den klassiska värmeledningsekvationen. Metoden har hon använt för att kunna prissätta optionskontrakt givet en förutbestämd felmarginal.

Lisa Hed halkade in på mer teoretisk grundforskning inom matematik, komplex analys i flera variabler.

– Handledaren på mitt examensarbete tyckte att jag skulle passa att forska så jag tänkte att jag provar på det, säger hon.

Lina Schelin valde att forska i ämnet matematisk statistik. Hon utvecklar bland annat metoder för att ta stickprov. Ett exempel på tillämpning är om man ska mäta volymen av en skog. När man inte kan mäta varje träd tar man ett stickprov och hur gör man det på bästa sätt?

Få kvinnor

Kvinnor på institutionen för matematik och matematisk statistik är ganska sällsynta. Det finns få kvinnliga lektorer.

– Jag tror jag har haft en kvinnlig lärare under hela min utbildning, säger Marie Frentz.

År 2000 var det ovanligt många tjejer i årskullen med 14 studenter som började läsa matematik. Antalet tunnades efter hand ut på avancerad nivå. Det har därför betytt mycket att tjejerna haft turen att få följas åt. Det har också funnits ett nätverk på universitetet för kvinnliga studenter som läser matematik på kandidat- eller civilingenjörsprogram med regelbundna träffar där lärare och doktorander också deltagit.

– Dessa träffar har varit mycket värdefulla. Det är så viktigt med förebilder, säger Lina Schelin.

Vad ska man då göra för att få upp intresset? Det är viktigt menar tjejerna att ungdomar redan på lägre stadier får upp ögonen för matematiken och de matematiska yrkena. Matematiken är naturvetenskapens språk, som används som ett redskap. Matematiker löser problem och optimerar processer. Det är kunskaper som behövs i stort sett överallt i samhället.

– Särskilt inom området matematisk statistik är arbetsmarknaden god, menar Lina Schelin.

Bildat familj

Under åren som doktorander har de hunnit bilda familjer. Marie Frentz har tre barn, Lina Schelin ett och Lisa Hed ett med nummer två på gång.
Tjejerna tycker att det har varit ganska tufft att kombinera småbarn med doktorandstudier. Till exempel då man måste åka till förskolan och hämta just när det ”lossnar” eller när man periodvis lider av sömnbrist och inte känner sig så kreativ. Men det har också sina fördelar.

– Med flexibla arbetstider går det bra att vabba. Man kopplar också ifrån arbetet när man är hemma med sin familj och man får perspektiv på tillvaron. säger Lisa Hed och får medhåll från Lina Schelin.

Nu skiljs tjejernas vägar snart åt och antalet kvinnliga doktorander på institutionen minskar dramatiskt till blott en, inom matematikdidaktik. Lisa Hed och Marie Frentz vill gärna fortsätta mot en karriär inom akademin. Lina Schelin har ett jobb på gång med koppling mot både forskning och undervisning.

Men först återstår ansträngande och nervösa dagar för två i trion: 9 mars och 12 april.

Bildtext: Från vänster Lina Schelin (doktorand), Marie Frentz (nybliven doktor) och Lisa Hed (doktorand).

Redaktör: Ingrid Söderbergh