"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-04-09

Unik Umeåstudie visar: Få personskador med ambulanser i trafiken

NYHET I samarbete med ett försäkringsbolag har forskaren Jörgen Lundälv, docent vid Umeå universitet, kartlagt personskador i samband med ambulansolyckor under drygt tre år. Studien, som är unik i Sverige, pekar på utbildningsbehov för ambulanspersonal.

Resultaten presenteras i den medicinska tidskriften Scandinavian Update. Undersökningen behandlar olyckor med ambulanser 2003—2005. Av de 365 ambulansfordon som var försäkrade hos Länsförsäkringar inträffade under den perioden endast 16 ambulansolyckor med personskador. I nio av dessa fall inträffade skadorna i samband med utryckningskörning.

Jörgen Lundälv, som nyligen i en liknande studie kartlade olycksfall med polisfordon, är knuten till Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet. Han kan nås via mobil 0702-151186 och epost: Jorgen.Lundalv@bornet.net eller Jorgen.Lundalv@surgery.umu.se

Redaktör: Hans Fällman