"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-09-14

Unika egenskaper hos protein som kopierar arvsmassan

NYHET Enzymet DNA-polymeras epsilon har en rad unika egenskaper som bidrar till att kopieringen av arvsmassan hos celler sker snabbt och med hög noggrannhet. Det visar Olga Chilkova i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 22 september.

Att överföra en identisk kopia av arvsmassan från en modercell till en dottercell är en förutsättning för allt liv. Vid kopieringen ställs höga krav på de enzymer som utför arbetet för att mutationer inte snabbt skall ansamlas och påverka cellens funktioner.

Vid uppbyggnaden av ny arvsmassa deltar en rad olika proteiner, och de som bygger upp ny arvsmassa kallas för DNA-polymeraser. Hos människans celler deltar tre olika DNA-polymeraser som har olika unika funktioner under kopieringen. DNA-polymeras epsilon är ett av dessa DNA-polymeraser, men det har fortfarande inte varit möjligt att exakt definiera vilken funktion enzymet har, förutom att det bygger upp ny arvsmassa. Olga Chilkova presenterar i sin avhandling en metod som gör det möjligt att framställa stora mängder av DNA-polymeras epsilon. Detta har för första gången gjort det möjligt att i detalj studera hur enzymet fungerar och ser ut.

I avhandlingen presenteras en bild av DNA- polymeras epsilon, den första bilden av ett DNA-polymeras som är inblandat i kopieringen av DNA i eukaryota celler, dvs den typ av celler som återfinns bland annat hos människan. Olga Chilkova visar även på att DNA-polymeras epsilon har en rad unika egenskaper som kan utnyttjas för att bestämma exakt vilken roll det har vid kopieringen av arvsmassan. En möjlighet är de sällsynta men unika fel som DNA-polymeras epsilon gör vid kopieringen av arvsmassan.

Olga Chilkova är född och uppvuxen i Sankt Petersburg i Ryssland. För ytterligare information, kontakta Olga Chilkova på telefon 090-786 59 48 eller e-post olga.chilkova@medchem.umu.se.

Fredagen den 22 september försvarar Olga Chilkova, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Functional and structural properties of eukaryotic DNA-polymerase epsilon. Disputationen äger rum kl 9.00 i hörsal KB3A9, KBC-huset. Fakultetsopponent är professor Per Elias, Institutionen för biomedicin, Göteborgs universitet.

Redaktör: Bertil Born