"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-01-13

Unikt forskningsprojekt om mental träning på internet

NYHET För första gången kan nu elitidrottare som vill förbättra sina psykologiska färdigheter testa att träna dessa via internet. Träningsprogrammet pågår i en till två månader, och är en del av ett nytt forskningsprojekt vid Umeå universitet.

– Det är känt sen länge att kognitiv träning är ett effektivt sätt att förbättra den idrottsliga prestationen, men vi är faktiskt först i världen med ett psykologiskt träningsprogram på nätet! säger Mattias Lundberg, docent i psykologi, som tillsammans med professor Per Carlbring och studenter vid institutionen för psykologi, Umeå universitet, i samarbete med institutionen för beteendevetenskap, Linköpings universitet, har utformat programmet.

Trots att elitidrottares psykologiska färdigheter ofta har betydelse för resultatet i en tävling, kan många ha ett alltför fullspäckat schema med många resdagar för att kunna följa ett vanligt träningsprogram med regelbundna träffar på en viss plats.
– Med psykologisk träning på nätet kan de delta nästan var som helst där det finns uppkoppling, menar Mattias Lundberg.

Olika tekniker för att höja prestationen

Träningsprogrammet i det så kallade Peak-projektet bygger på ett antal moduler vars innehåll bland andra omfattar områden som fokusering, koncentration och visualisering. En kombination av kognitiva tekniker och beteendetekniker kommer att användas för att försöka uppnå förhöjd prestation.

Till att börja med kommer deltagarna att få beskriva hur man hanterar stressiga och koncentrationskrävande situationer. Därefter får man genomföra träningsprogrammet under sex veckor.
– Tidigare forskning om internetbaserad beteendeträning har visat på lovande resultat. Förhoppningsvis kan studien också leda till bättre kunskap om vilka faktorer som påverkar idrottslig prestation, säger Mattias Lundberg.

Det är helt kostnadsfritt att medverka i studien, och för att delta måste man vara en frisk och aktiv elitidrottare fyllda arton år, och ansluten till något av Riksidrottsförbundets specialförbund.

Under ledning av professor Per Carlbring startar inom kort ytterligare två forskningsprojekt om psykologisk självhjälpsbehandling via internet. En studie handlar om nedstämdhet, och den andra om social ångest.

Mer information om Peak-projektetMer information om DepressionshjälpenMer information om behandling av social ångest (Sofie-9)

Kontakta gärna:

Mattias Lundberg docent, leg. psykolog & leg. psykoterapeut, institutionen för psykologi, Umeå universitet Tel: 090-786 6645, 070-315 4078
E-post: mattias.lundberg@psy.umu.se

Redaktör: Camilla Bergvall