"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-10-26

Unikt forskningsprojekt om ungdomars fritidsaktiviteter

NYHET Vad gör ungdomar på fritiden och hur fördelas pengarna för fritidsaktiviteter från kommunen? Genom ett unikt samarbete ges forskare vid Umeå universitet tillgång till detaljerade registerdata från kommunerna, och hoppas kunna ge en ny och bättre underbyggd bild av ungdomars fritidsvanor – kunskap som inte finns i dagsläget.

Den kunskap som projektet producerar ska i slutänden kunna erbjuda säkrare beslutsunderlag för den kommunala fritidspolitiken. Är kommunerna till exempel beredda att ändra kriterierna för fördelningen om det skulle visa sig att pojkar som grupp får dubbelt så stort stöd som flickor som grupp?

- Med dessa data kan vi med en helt annan säkerhet än vad forskningen tidigare lyckats med säga något om hur fritidsvanorna faktiskt ser ut, säger Josef Fahlén, docent vid Pedagogiska institutionen och vetenskaplig ledare för projektet. Vilka aktiviteter deltar ungdomar med olika bakgrunder i? Hur reser de i kommunen? Vad gör de som inte deltar i föreningsaktiviteter? Och framför allt, hur fördelas det ekonomiska stödet för fritidsaktiviteter till olika grupper i samhället?

För Umeå kommun är det ett av huvudskälen till varför man har valt att gå in i projektet.

– Det är oerhört viktigt med aktuell forskning som grund till politiska beslut, säger Sara Nordström som är Umeå kommuns representant i projektets styrgrupp.

– Forskningsprojektet är unikt på flera sätt, säger Josef Fahlén. Dels får vi genom samarbetet med kommunerna kunskap om fritidsaktiviteter ända ner på individnivå. Dels får vi tillgång till information om hur kommunerna fördelar sitt ekonomiska stöd till dessa aktiviteter. Som grundforskning betraktat är den typen av kunskap viktig som utgångspunkt för annan idrottsforskning och i förlängningen för vår förståelse för barns och ungdomars deltagande i olika typer av fritidsaktiviteter. Eftersom fördelningen i stort bygger på antal deltagare och aktivitetstillfällen kommer vi att få en bild av hur stödet fördelas mellan exempelvis kön, åldersgrupper, aktivitetstyper och socioekonomiska grupper. Den kunskapen finns inte i dagsläget, fortsätter Fahlén.

Forskningsprojektet sker i samarbete mellan Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet, Umeå kommun, Haninge kommun, Kalmar kommun, Kungsbacka kommun och Riksidrottsförbundet. Projektet, som har en budget på ca. 3 miljoner kronor, kommer förutom nämnda analyser också att studera digitaliseringen av föreningars aktivitetsrapportering och hur den påverkar föreningarnas administrativa arbete och verksamheten i övrigt. Dessutom kommer fokus riktas mot den kommunala styrningen av stödet till föreningslivet.

För mer information, kontakta:
Josef FahlénPedagogiska institutionenUmeå universitet
e-post: josef.fahlen@pedag.umu.se
tel: 090-786 55 38

Redaktör: Anna Svanbeck