Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-05-13

Unikt lärarutbyte tar fart

NYHET Till hösten inleds ett lärarutbyte mellan Umeå centrum för genusstudier och BRAC University i Dhaka, Bangladesh. Under förra veckan besökte Linda Berg och Linda Sandberg Dhaka för att fortsätta undersöka förutsättningar för vidare samarbeten. Förhoppningen är att utbytet både ska kunna fortsätta och även utökas till att också omfatta studenter.

Höstens utbyte innebär att två lärare från BRAC University kommer till UCGS under totalt sex veckor i september och oktober. Professor Firdous Azim (till vänster) och fil.dr. Shuchi Karim (till höger) kommer från Institutionen för engelska och humaniora, och besökte Umeå redan förra hösten som ett led i planeringen av utbytet. Firdous Azim är vetenskaplig ledare för Institutionen för engelska och humaniora och har i sin forskning bland annat studerat litteratur och postkolonialism. Shuchi Karim har skrivit om sexualitet och heteronormativitet, och är dessutom knuten till Institutet för skolutveckling vid BRAC University. Under sin vistelse i Umeå kommer de att kliva in som gästlärare i genusvetenskap på grund- och avancerad nivå. 

Institutionen för engelska och humaniora vid BRAC University är, i likhet med Umeå centrum för genusstudier, en tvärvetenskaplig miljö och en knutpunkt för genusforskare inom universitetet. Under sin vistelse i Dhaka träffade Linda Berg och Linda Sandberg rektor, lärare, forskare och studenter, och besökte också en skola som BRAC University driver i Dhaka där man fokuserar på att fånga upp elever som hoppat av skolan.

– Det har varit intensiva dagar med många lärorika möten och stimulerande diskussioner, säger Linda Sandberg.

Samarbetet med BRAC University finansieras via Linneaus-Palme, ett internationellt utbytesprogram som ska stimulera samverkan mellan svenska lärosäten och lärosäten i utvecklingsländer. De medel som samarbetet beviljats genom Linneaus-Palme har bland annat gjort att resorna till Dhaka och Umeå för att planera utbytet varit möjliga. Det senaste besöket i Dhaka handlade dels om att förbereda kommande lärarutbyten, men även om att undersöka möjligheterna att utöka samarbetet till att förhoppningsvis även kunna omfatta studentutbyten.

– Det kommer givetvis att resultera i en generell kunskapsökning för både lärare och studenter, men även en genomgripande unik erfarenhet på ett högst personligt plan, säger Linda Berg.

Den gemensamma ambitionen från båda miljöerna är att utbytet ska kunna bli kontinuerligt och långsiktigt. Med ett väl förankrat utbyte inom utbildning, och säkerligen även inom forskning, finns en förhoppning om verklig internationalisering – ett fördjupat samarbete i ett vidgat kunskapsrum.

Redaktör: Johanna Nordström