"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-11-09 Uppdaterad: 2023-12-18, 14:38

Unikt lasersystem invigs i Umeå

NYHET Ett unikt lasersystem med högre toppeffekt och kortare pulslängd än de flesta andra lasersystem i världen invigs nu vid Institutionen för fysik vid Umeå universitet.

Text: Sara-Lena Brännström

Den nya lasern gör det möjligt att studera elektronprocesser i atomer och molekyler, och därigenom kunna besvara frågor kring processer som sker på mycket korta tidsskalor.

Laszlo Veisz och hans forskargrupp har designat och byggt det unika systemet.

– Det nya Light Wave Synthesizer-systemet är det kraftfullaste i Sverige, och en av de mest kraftfulla lasrarna i världen, säger Laszlo Veisz, professor i fysik vid Umeå universitet.

Vi kommer sannolikt att kunna observera fenomen och processer som vi tidigare inte kunnat föreställa oss

Mer specifikt levererar lasern den högsta toppeffekten (100 TW) samtidigt som laserpulserna är mycket korta. Tidsomfånget för en laserpuls är endast 4,3 femtosekunder. En femtosekund motsvarar den tid du får om du delar en sekund med en miljard och sedan ytterligare en gång med en miljon.

Med så korta laserpulser, som fortfarande är mycket kraftfulla, det vill säga innehåller ett stort antal fotoner, kommer forskarna att kunna generera tillräckligt korta röntgenblixtar för att studera fysikaliska och kemiska processer på den snabbaste tidsskala som vi känner till, den tidskala på vilken elektroner rör sig i atomer, molekyler och joner.

De korta laserpulserna kan också användas för att generera mycket korta elektronknippen. Med dessa elektronknippen kan helt nya fenomen studeras på en längdskala som är kortare än atomers storlek och med en tidsupplösning som möjliggör mätningar med en precision som tidigare inte funnits tillgänglig någonstans i världen.

Hemmabyggt system

– Det intressanta när vi flyttar fram de fysiska gränserna som vi gör nu, är att vi kommer att kunna studera ny fysik och sannolikt observera fenomen och processer som vi tidigare inte kunnat föreställa oss, säger Laszlo Veisz och fortsätter:

– Det har krävts mycket hårt arbete för att bygga systemet, det är nästan helt hemmabyggt och monterat av min grupp, eftersom ett sådant här system inte finns tillgängligt kommersiellt. Vi har också fått bra input från mina medarbetare över hela världen, till exempel Ferenc Krausz och hans team vid Max Planck Institute of Quantum Optics.

Projektet har haft ekonomiskt stöd från universitetet, fakulteten, Kempe-stiftelsen samt från Vetenskapsrådet och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

– Nu ser vi fram emot att börja använda systemet. Att studera processer, till exempel genom att filma elektronrörelserna i atomer efter jonisering, eller spåra kemiska reaktioner i realtid, så kallad atto-kemi, är några av de idéer vi har och som jag verkligen ser fram emot att få genomföra, säger Laszlo Veisz.

För mer information kontakta gärna:

László Veisz
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 62