"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-03-31

Unikt magisterprogram i miljökemi startar i höst

NYHET I höst startar en ny spetsutbildning i miljökemi – Swedish School of Environmental Chemistry. Stockholms och Umeå universitet ger tillsammans det tvååriga magisterprogrammet, det första i sitt slag i Sverige. De utländska studenterna har redan hittat till utbildningen.

– Tack vare att vi kombinerar olika kompetenser från de båda universiteten i en gemensam utbildning får studenterna en unik möjlighet till spetsutbildning i miljökemi, säger Åke Bergman, professor i miljökemi vid Stockholms universitet.

Den miljökemiska forskningen i Umeå och Stockholm kompletterar varandra. Det gör att utbildningen kommer att ha en stark forskningsanknytning inom flertalet inriktningar inom miljökemiområdet.

– Samarbetet mellan Stockholm och Umeå ger fördelar för både utbildning och forskning, menar Staffan Sjöberg, professor i oorganisk kemi, Umeå universitet.

Swedish School of Environmental Chemistry (SSEC) är öppet för studenter som har en kandidatexamen eller motsvarande med 60 poäng i kemi. Programmet ska ge djupare kunskaper om organiska och oorganiska miljöföroreningars struktur, förekomst, ursprung, transport, omvandling och öde i vår miljö. Efter utbildningen ska studenterna kunna karaktärisera och bedöma miljörisker utifrån ett kemiskt perspektiv. Studenterna får en god grund för forskarutbildning och till en yrkeskarriär, inte minst internationellt.

– Miljökemisk kunskap är alltmer efterfrågad i samhället. Vi är mycket nöjda att kunna erbjuda denna tvååriga utbildning som vi bedömer ska ge goda möjligheter för våra studenter till jobb såväl i Sverige som utomlands, säger Mats Tysklind, professor i miljökemi vid Umeå universitet.

Redan nu har SSEC rönt stort intresse i länder utanför EU. Ansökningstiden för denna grupp studenter gick ut 1 februari.

– Självklart hoppas vi att få många ansökningar även från studenter i Sverige och övriga EU. Men det vet vi inget om förrän ansökningstiden har gått ut den 15 april, säger Ulrika Örn, studierektor vid Miljökemi, Stockholms universitet.

För mer information om programmet, se: www.chem.umu.se/dep/envichem/utbildning/SSEC/SSEC.stm
www.info.umu.se/utbkat/Program.asp?programkod=TSSPM&termin=

Stockholms universitet
www.miljokemi.su.se

Umeå universitet www.chem.umu.se/dep/anachemwww.chem.umu.se/dep/envichem/index.stm
www.chem.umu.se/dep/inorgchem

För ytterligare information, kontakta: Stockholms universitet Ulrika Örn, studierektor, miljökemi Telefon: 08-16 29 11
E-post: ulrika.orn@mk.su.se

Åsa Borin, studievägledare, kemi Telefon: 08-163730
E-post: studiev@kol.su.se

Umeå universitet Lars Öberg, ämnesstudierektor, miljökemi, kemiska institutionen Telefon: 090-786 76 22
E-post: lars.oberg@chem.umu.se

Tomas Hedlund, studievägledare, kemi Tel: 090-786 52 60
E-post: tomas.hedlund@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman