"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-10-02

Unikt medicinskt genusforskarcentrum invigs

NYHET Centrum för genusforskning (CGF) vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet, är ett av de första i världen där en bred tvärvetenskaplig genusforskning byggs upp inom medicinsk forskning. CGF invigs i morgon, tisdag.

Centret är ett nätverk av forskare inom fakulteten, för närvarande deltar 130 personer. Det leds av en arbetsgrupp där Anne Hammarström, professor i folkhälsovetenskap med inriktning mot genusforskning, är samordnare. Syftet är att skapa en fakultetsövergripande mötesplats för forskare från olika discipliner. Vidare ska centret stimulera till en aktiv dialog med det omgivande samhället.

CGF:s huvudsakliga aktiviteter är:

1. Öppen seminarieserie

Cirka två seminarier per termin där vi själva presenterar egen forskning eller där vi bjuder in nationellt och internationellt ledande genusforskare

2. Forskningssamarbete.

Arbetsgruppen som leder centrets verksamhet har sökt och fått 3 miljoner kr från Vinnova för forskningsprojektet ”Leder ökad jämställdhet i arbetslivet till ökad tillväxt genom bättre hälsa och färre sjukskrivningar”, som just nu inleds.

CGF utgör en aktiv del i forskarmiljön Umeå Advanced Gender Studies (UAGS), en sammanlänkande formering av genusmiljöer vid Umeå universitet som leds från genusforskarskolan. UAGS söker – med forskningsprogrammet Challenging Gender – medel ifrån Vetenskapsrådets satsning på Centre of Gender Excellence.

3. Övriga aktiviteter

Konferensen ”Applied gender research in public health” den 4–5 oktober i samarbete med Statens folkhälsoinstitut i Östersund.

Invigningen sker tisdag den 3 oktober kl 13.00–15.00 i Sal Betula (byggnad 6M, bredvid Medicinska biblioteket), programmet finns nedan.

Mer information på CGF:s webbsidor (från 2008 UCGS, Umeå centrum för genusstudier): www.ucgs.umu.se

Kontaktperson

Professor Anne Hammarström, tel 090- 785 35 47 eller 070 – 666 48 77, epost: Anne.hammarstrom@fammed.umu.se

Program för invigning av centrum för genusforskning vid medicinska fakulteten Tisdagen den 3 oktober i Sal Betula, by. 6M. Kl 13.00 – 15.00 följt av mingel

Åsa Bergenheim, prorektor och professor i idéhistoria samt i pedagogiskt arbete, Umeå universitet

Britta Lundgren, föreståndare vid Enheten för genusforskarskolan, dekanus vid humanistiska fakulteten och professor i etnologi, Umeå universitet

Huvudtalare

Ellen Annandale, Senior lecturer and Editor-in-chief, University of Leicester: “Gender and the Sociology of Health”

Anne Hammarström, professor i folkhälsovetenskap med inriktning mot genusforskning, Umeå universitet. ”Centrets fortsatta verksamhet”

Dr Ellen Annandale, University of Leicester, is an internationally recognised medical sociologist in the field of gender and health. Dr Annandale is Editor-in-Chief of Social Science & Medicine - a leading interdisciplinary journal covering a wide range of social science and health science disciplines. She is vice-chair (elect) of the International Sociological Association's Research Committee on the Sociology of Health.

Redaktör: Hans Fällman