"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-02-05

Unikt program bidrar till innovativa affärsmodeller

NYHET Handelshögskolan vid Umeå universitet ger inom ramen för +Project det unika programmet Innovationsutveckling. Programmet riktar sig till nyckelpersoner i små och medelstora företag som vill vässa förmågan att utveckla innovativa och hållbara affärsmodeller. Hittills har fem företag deltagit i två omgångar och samtliga har varit mycket nöjda med programmet.

- Vi är i en fas när vi måste tänka nytt på grund av en kommande fusion. Innovationsutveckling har givit oss möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt skaffa kunskaper vi behöver inför fusionen. Vi har fått fantastiska råd, säger Ulf Söderlund, VD för Sävar snickeri, en av deltagarna i programmet.

Norra Sverige rankas som en av Europas mest innovativa regioner i European Innovation Scoreboard 2016. Samtidigt har de små företagen, inte minst inom trä- och byggsektorn som programmet riktar sig till, ofta egna utmaningar om de ska hänga med i utvecklingen. Ny teknik, digitalisering och hållbarhetsfrågor utmanar och stöper om traditionella affärsmodeller. Forskarna i programmet vill, med affärsplanen som utgångspunkt, hjälpa företagen att skapa en bra grogrund för innovativ utveckling, något som också har skett.

- Vi har lärt oss att på ett effektivt sätt skapa affärsmodeller som har innovationsutveckling som grund. Tidigare la vi ner flera månader på att skapa affärsplaner, nu har vi lärt oss nya metoder för att effektivisera denna process, säger Tommy Persson, kvalitets- och produktchef vid Masonite Beams, en av de deltagande företagen.

Unikt möte mellan akademi och näringsliv
Såväl programledningen som de fem deltagande företagen framhåller kopplingen mellan forskning och näringsliv som unik och särskilt givande med programmet. Detta i kombination med att företagen och deras frågeställningar har fått stå i fokus genom hela programmet.

- Näringsliv och akademi har otroligt mycket att lära av varande. I mötet samskapas mervärde. Företagen får senaste kunskaperna inom forskning och teknologi, och vi får inblick i företagens praktiker, utmaningar och behov. Det ger oss idéer till fortsatt forskning som tar avstamp i företagens verklighet, säger Maira Baibri, forskare och projektledare för Innovationsutveckling.

Fem intensiva, interaktiva kurshalvdagar
Programmet, som ges inom ramen för +Projekt, har utgjorts av fem interaktiva halvdagar med workshops, seminarier och diskussioner, och däremellan hemuppgifter och individuell coachning. Företagen, experter inom bland annat affärsmodellsinnovation, digitalisering, hållbarhet och nätverksrelationer, och besökande företag har bidragit till kunskaps- och erfarenhetsutbyten. Det har lett till nya kontakter, samarbeten och utveckling av företagen.

- 3D Nord, ett företag som arbetar med arkitektonisk 3D visualisering, visade vid en av våra träffar möjligheterna med visualisering.  Jag blev helsåld! Det har lett till ett projekt som 3D Nord ska göra åt oss, vilket helt kommer ändra vår marknadsföring, säger Sverker Bäckström, VD Öhns snickeri.

+Project, som Innovationsutveckling är en del av, finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

För information om programmet Innovationsutveckling, kontakta gärna:

Maira Babri, projektledare och forskare i företagsekonomi, Handelshögskolan, Umeå universitetTelefon: 070-293 22 47
E-post: maira.babri@umu.se

Eva J:son Lönn, kommunikatör Sliperiet, Umeå universitetTelefon: 073-064 77 50
​E-post: eva.j.lonn@umu.se

Kontakta Eva J:son Lönn för bilder från programmet

Text: Eva J:son Lönn

Redaktör: Mattias Grundström Mitz