"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-10-07

Universitet och företag utbildar varandra

NYHET Umeå universitet har tillsammans med 14 företag startat en unik forskarskola. Företagsforskarskolan ska ge både företaget och doktoranden ny kompetens. Bland annat ingår en ett år lång industripraktik i utbildningen.

– Vi vill beteckna detta som en riktigt vinna-vinna situation. Universitetet får tillgång till aktuell och tillämpad kunskap från näringslivet och näringslivet tillförs genom doktoranderna och deras handledare vetenskaplig kompetens och teknikspridning genom aktuell forskning. Dessutom får doktoranderna en utbildning som är gångbar både inom akademin och inom näringslivet, säger Göran Sandberg, rektor vid Umeå universitet.

Såväl projekten som doktoranderna har valts genom en konkurrensutsatt bedömning.
– Vi är måna om att det ska vara universitetets bästa doktorander som kommer ut i industrin. Men vi tycker också att det är en självklarhet eftersom företagen är med och finansierar halva doktorandtjänsten, säger Petter Gustafsson, föreståndare för forskarskolan.

Torsdag den 9 oktober kl 13.00 har media möjlighet att träffa doktoranderna och de ansvariga för utbildningen och få mer information om de olika projekten. Plats: KBC-huset, sal KBF 30, till höger efter KBC-fiket.
Sammanlagt handlar det om 14 doktorander, 12 är redan antagna, och ytterligare två kommer att antas under hösten.

Företagsforskarskolan syftar bland annat till att öka doktorandernas anställningsbarhet. – Utbildningen ska öka doktorandernas förmåga att leda och utveckla en verksamhet även deras förmåga att upptäcka, skydda och utveckla innovationer och på så vis öka deras företagsamhet men även utveckla deras personlighet och självständighet, förklarar Petter Gustafsson. Han tillägger att det sker genom att ge kurser inte bara inom doktorandernas forskningsområden utan även i till exempel projektledning, ledarskap, presentations- och intervjuteknik, entreprenörskap, ekonomi, patentering och konflikthantering.
– Vi har eftersträvat en aktiv medverkan av företag av olika storlekar och verksamhetsinriktningar, en blandning av traditionella verkstads- och kemiföretag med nyare kunskaps- och tjänsteföretag och det tycker jag att vi lyckats med, konstaterar Gustafsson.

Bland de företag som ingår i projektet märks: SKF, Umetrics, Bioresonator, Umeå Energi, Processum/Domsjö/Akzo Nobel, Surgical Sciences, Logica (WM-data), Handelsbanken, Siemens Laser, Omnio Healer, Örhlings PWC, SEKAB och Sveaskog.

Kontaktperson: Petter Gustafsson, föreståndare företagsforskarskolan Tel: 090-786 51 59 Mobil: 070-632 89 90
E-post: petter.gustafsson@plantphys.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg