"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-02-08

Universitetet anordnar symposium om vår tids infektionssjukdomar

NYHET På tisdag den 14 februari anordnar forskare vid Umeå universitet ett halvdagssymposium om hur infektionssjukdomar sprids och vilken påverkan som en föränderlig miljö har. På programmet finns föreläsningar om både lokalt förekommande infektionssjukdomar såsom sorkfeber, harpest och Ockelbosjukan, men även omtalade myggburna virussjukdomar såsom zika- och denguefeber. Evenemanget är gratis, hålls på engelska, och vänder sig till studenter, anställda och allmänheten.

Magnus Evander.
Foto: Mattias Pettersson.

– Genom att samla ledande forskare kring infektionssjukdomar tar vi ett helhetsgrepp om vad som kan vara den största globala hälsoutmaningen i vår tid, säger Magnus Evander, som är professor i virologi vid Institutionen för klinisk mikrobiologi och en av arrangörerna.

Joacim Rocklöv.
Foto: Mattias Pettersson.

– Programmets två separata block om epidemiologi och ekologi återspeglar bredden av perspektiv som finns vid Umeå universitet och som är viktiga att lyfta fram. Det handlar dels om hur epidemier av infektionssjukdomar sprids i en globaliserad värld men också om hur klimatförändringar skapar nya förutsättningar för spridning, säger Joacim Rocklöv, som är forskare vid Enheten för epidemiologi och global hälsa och medarrangör.

TID:

Tisdagen den 14 februari, kl. 13–17

PLATS:

Sal E04, byggnad 6M, Norrlands universitetssjukhus (NUS) 

PROGRAM:

13.00 Välkomna

Första blocket: Infektionssjukdomars epidemiologi

13.01–13.15: Rift Valley Fever-epidemiologi – Magnus Evander

13.15–13.30: Herpes och Alzheimers – Insikter och hypoteser – Hugo Lövheim

13.30–13.45: Ockelbosjuka – En kommande sjukdom? – Åsa Gylfe

13.45–14.00: Den spanska sjukan – Urban Kumlin

14.00–14.15: Ett omvänt ekologiskt tillvägagångssätt för att förstå harpestutbrott - Anders Johansson

14.15–14.30: Influensa och sociala nätverk – Martin Rosvall

14.30–15.30: Forskardoktorander/Postdoc pitch session (2–4 min) & kaffe/te

Andra blocket: Infektionssjukdomars ekologi

15.30–15.45: Det sorkfeber-orsakande puumalavirusets ekologi – Frauke Ecke

15.45–16.00: Modeller för invasion av dengue- och zika-spridande myggor – Jing Helmersson

16.00–16.15: Evolution av infektionssjukdomar i miljöer präglade av årstider – Åke Brännström

16.15–16.30: Vattenburna sjukdomar och vattenrening – Andreas Tornevi

16.30–16.45: Tidiga varningssystem för utbrott av infektionssjukdomar
Joacim Rocklöv

16.45–17.00: Summering och diskussion

Redaktör: Daniel Harju