"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-12-02

Universitetet i Tromsö besöker Umeå universiet

NYHET Umeå universitet har under veckan haft besök av en delegation från Universitetet i Tromsö för samtal om strategiskt viktiga frågor. Delegationen har också besökt ett antal institutioner.

Avdelningsdirektör Helge Salvesen besökte CeSam under torsdagen och fick då en presentation om CeSams verksamhet.

I en rapport från november 2011 över genomförda aktiviteter mellan de båda universiteten har Peter Sköld lämnat en idéskiss och förslag om utvecklat samarbete mellan CeSam, Universitetet i Tromsö och Senter for Samiske Studier i Tromsö.

Länk till samverkansavtalet och rapporten:

 http://www.ledning.umu.se/aktuellt/samverkan-med-universitetet-i-tromso/