"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-03-17

Universitetet övergår till att undervisa på distans

NYHET Med anledning av regeringens nya rekommendationer för universitet och högskolor, har Umeå universitet beslutat att från och med den 18 mars övergå till distansundervisning. Beslutet innebär också att universitetets lokaler, med vissa undantag, kommer att vara stängda för studenter och besökare.

Text: Camilla Bergvall

För att minska risken för smittspridning meddelade statsminister Stefan Löfven under tisdagen att regeringen rekommenderar universitet och högskolor att övergå till distansundervisning. Umeå universitet följer regeringens rekommendationer, och ställer nu in all undervisning som innebär fysiska möten. Universitetet stänger också sina lokaler, med vissa undantag, för studenter.

– Vi har försökt förbereda oss så mycket som möjligt för en liknande situation, och bland annat framhållit möjligheten för våra lärare att använda alternativa och digitala sätt att undervisa. I och med den nya rekommendationen måste vi vidta ytterligare åtgärder. Det innebär att all undervisning från och med imorgon ska ske på distans, och att våra lokaler stängs för studenter, säger rektor Hans Adolfsson.

Hans Adolfsson om distansbeslutet


Beslutet innebär också att examensarbeten och självständiga arbeten inte får genomföras i universitetets lokaler. Närmare riktlinjer om detta kommer att meddelas inom kort, liksom riktlinjer när det gäller verksamhetsförlagd utbildning, VFU, inom hälso- och sjukvården, där Umeå universitet avvaktar regionernas ställningstagande i frågan.

Umeå universitet har sedan tidigare påbörjat en omställning till alternativa undervisnings- och examinationsformer med anledning av covid-19.

– Vi har sett över kapaciteten och supporten för universitetets digitala system för att underlätta och säkerställa en övergång till distansundervisning. Sedan i morse har vi också medgett avsteg från kursplaner när det gäller undervisnings- och examinationsformer.

Under de senaste veckorna har universitetet vidtagit flera åtgärder med anledning av covid-19, bland annat har alla publika arrangemang ställts in tills vidare. Medarbetare och studenter med sjukdomssymptom har också stannat hemma.

För mer information:
Universitetets rekommendationer angående covid-19