"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-10-24

Universitetsdag i Washington med fem svenska lärosäten

NYHET Cancer, hållbar utveckling och migration är i fokus under seminariet Research and innovation addressing societal challenges som hålls på Sveriges ambassad i Washington D.C. den 26 oktober. Fem svenska lärosäten deltar, däribland Umeå universitet.

Syftet med universitetsdagen är att synliggöra den forskning och utbildning som bedrivs vid de svenska lärosätena. Under veckan anordnas också alumnträffar och en konferens för lärare och forskare inom svenska och skandinavistik i Nordamerika.

– Det känns väldigt kul att det har gått att ordna så att seminariet, alumnträffarna och konferensen för lärare och forskare äger rum under samma vecka. Evenemangen ger tillsammans en bra bild av en del av den utbildning och forskning som bedrivs vid våra universitet. Jag hoppas att dagen leder till kontakter för framtida forskningssamarbeten, framförallt inom de tre fokusområdena, men även att former för finansiering av projekt med forskare från båda länderna diskuteras, säger Ingrid Svensson, enhetchef vid International Office.

Malin Sund, överläkare och professor vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, är Umeå universitets representant på temat cancer. Hon kommer att belysa de biobankningsinitiativ som pågår inom cancerområdet i Sverige och Umeå, bland annat U-CAN och StratCan, men också värdet av befolkningsbaserade mogna biobanker som t.ex. Northern Sweden Health and Disease Study, och delkohorten Västerbotten Intervention Programme samt Malmö Kost Cancer.

Malin Sund, överläkare och professor vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap.
Fotograf: Mattias Pettersson

–  Dessa möjliggör cancerforskning i ett prediagnostiskt skede vilket är unikt. Jag hoppas att seminariet väcker ett intresse för samarbete med svenska forskare inom cancerområdet och att det kan leda till att biobankerna utnyttjas för att skapa cancerforskning som i slutändan förbättrar utfallet för patienterna.

Malin jobbar kliniskt på bröst- och endokrinkirurgiska sektionen på Kirurgcentrum, Norrlands universitetssjukhus. Hon har ett särskilt intresse för tidig diagnostik av olika cancerformer och bukspottkörtelcancer i synnerhet.

– Umeå med sina unika biobanker är ett otroligt bra ställe att bedriva den här typen av forskning på. Det är en utmaning att vi har ett litet befolkningsunderlag och ett stort geografiskt område att ombesörja, men vi har också stora fördelar med våra biobanker, register och nära samarbete mellan preklinisk- och klinikforskning och universitet och landsting.

På temat hållbar utveckling hålls en paneldebatt. Umeå universitet representeras av Peter Sköld, föreståndare för Arcum och professor vid Centrum för samisk forskning.

Övriga svenska lärosäten som representeras under universitetsdagen är Uppsala universitet, Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Lunds universitet.

Alumnträffar

Alla fem lärosäten har bjudit in alumner och forskare till en gemensam nätverksträff i Washington D.C. den 25 oktober. Förutom att ge de strax över hundra deltagarna möjlighet att knyta kontakter har två talare bjudits in, Trita Parsi, alumn vid Uppsala universitet och Mary Ellsberg, alumn vid Umeå universitet.

Bild på House of Sweden i Washington D.C.
Alumnkväll på House of Sweden i Washington D.C.
Foto: Sveriges ambassad.

Mary Ellsberg är grundare och direktör för Global Women’s Institute, George Washington University. Hon har en doktorsexamen inom epidemiologi och folkhälsa från Umeå universitet.

Umeå universitet anordnade också på egen hand en alumnträff i New York City den 23 oktober.

Konferens om Selma Lagerlöfs värld

Den 26–28 oktober arrangeras en konferens för lärare och forskare inom svenska och skandinavistik i Nordamerika. Peter Lindström, docent och universitetslektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier och internationell kontaktperson för Humanistisk fakultet samt Susanne Haugen, universitetslektor och studierektor vid Institutionen för språkstudier deltar på konferensen och ska presentera Umeå universitets skandinavistikprogram och dess forskningsanknytning.

Konferensen arrangeras av ASTRA, Svenska institutet och Sveriges ambassad i Washington D.C.

För mer information, kontakta gärna

Ingrid Svensson, enhetschef, International OfficeTelefon: 070 588 10 27
E-post: ingrid.svensson@umu.se

Redaktör: Sandra Åström