"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-03-13

Universitetskanslersämbetet har utvärderat finsk-ugriska språk

NYHET Universitetskanslersämbetet har utvärderat utbildningar i finsk-ugriska språk. För Umeå universitets kandidatutbildning i samiska språk väntar en uppföljning inom ett år. Redan innan utvärderingen genomfördes har dock utbildningen förändrats.

– De första examensarbetena i den nya utbildningsstrukturen skrevs vårterminen 2012 och finns inte med i underlaget för utvärderingen. Den utbildning som nu utvärderats är därför i mycket gårdagens utbildning, säger Görel Sandström, prefekt vid Institutionen för språkstudier.

Umeå universitet erbjuder kurser i nord- och sydsamiska och sedan 2011 även lulesamiska upp till kandidatnivå. Universitetskanslersämbetet har granskat sju examensarbeten som är skrivna 2009 och 2010. Sedan dess har utbildningen förändrats.
– Vi har lagt om hela utbildningsutbudet i samiska språk, infört nybörjarkurser i syd- och nordsamiska och höjt förkunskapskraven till A-kursen, berättar Görel Sandström.

I de tidigare utbildningarna, som de nu bedömda examensarbetena kommer ur, kunde studenterna börja en utbildning på grundnivå i samiska utan förkunskaper i språket. För kandidatutbildningen blev det svårt att skapa utrymme för att både stärka språkfärdigheten och ge en tillräcklig vetenskaplig grund.
– Vi fick upp ögonen för detta problem redan 2008 när Institutionen för språkstudier bildades, och införde då en annan struktur, där den grundläggande språkfärdigheten redan ska vara uppnådd när studenten startar A-kursen, förklarar Görel Sandström.

Enligt rapporten från Universitetskanslersämbetet utgör lärarkapaciteten på grundnivå i samiska språk enbart 25 % av heltid. Denna uppgift är dock felaktig; i den självvärdering som institutionen lämnat in framgår att detta gäller för den avancerade nivån, där det är betydligt färre kurser och studenter. Rätt siffra för grundnivån ska vara 185 procent.
– Vi har alltså en lärarkapacitet som är avpassad till kursutbudet, och Universitetskanslersämbetet har meddelat att de kommer att ändra uppgiften i rapporten, säger Görel Sandström.

Universitetskanslersämbetet har utvärderat tre utbildningar inom finsk-ugriska språk: Umeå universitets kandidatutbildning i samiska språk, Stockholms universitets kandidatexamen i finska och Uppsala universitets magisterutbildning i finsk-ugriska språk.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Görel Sandström, prefekt vid institutionen för språkstudier, Umeå universitet Telefon: 090-786 63 97
E-post: gorel.sandstrom@sprak.umu.se

Redaktör: Karin Wikman