"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-09-24

Universitetskurs på Lunarstorm

NYHET För första gången hålls en universitetskurs på Lunarstorm – Sveriges största och mest omdiskuterade träffpunkt på nätet. Syftet är att öka kunskapen om vad som händer i de vanligaste internetmiljöerna.

Kursen vänder sig främst till lärare och är på fem poäng. Den heter Digitala kulturer och strategier och anordnas av IML, Institutionen för interaktiva medier och lärande, vid Umeå universitet.
– Genom att använda Lunarstorm placerar vi studenterna mitt i den miljö de ska lära sig mer om, istället för att de bara ska läsa om och ta del av fenomenet som observatörer, säger Thomas Fritz, adjunkt vid IML och ansvarig för kursen.

Lunarstorm är Sveriges största internetcommunity, idag räknar man med att cirka 10 procent av befolkningen har en användare där. Varje dag används sajten av 350 000 personer. Många är unga, men allt fler äldre har också börjat upptäcka platsen.
– Internet framställs ofta i media som en mycket farlig miljö där ungdomar möter hot, pedofiler och recept på knark och bomber. Så enkelt är det givetvis inte, det är inte tekniken i sig som är problemet, utan frånvaron av medvetna föräldrar och lärare som vet vad som händer på Internet. Den här kursen kan vara ett sätt att råda bot på detta, menar Thomas Fritz.

Det ovanliga med universitetskursen Digitala kulturer och strategier är att all kommunikation under utbildningen sker via Lunarstorm. Studenterna får under kursens gång arbeta med olika områden där de själva formulerar frågeställningar som medstudenterna får i uppgift att problematisera och utveckla ett svar till.

I slutet av kursen ska varje student utveckla en strategi som hjälp för hur man kan tänka kring Internetanvändning. Denna strategi måste för att bli godkänd, förankras av en företrädare för en skola, t.ex. en lärare eller rektor.
–Genom att lära sig använda internet, i det här fallet Lunarstorm, skapas en helt annan förståelse för Internet som kulturellt fenomen än om man skulle ha enbart läst om det, tror Thomas Fritz.

Dagboken i Lunarstorm är ett exempel på hur gamla sätt att kommunicera idag används i nyskapande former på Internet som det kan vara bra som lärare eller förälder att känna till.
– Jag tror att det är viktigt att själv få prova på sådant, dels för att kunna bilda sig en uppfattning om vad som händer, men även i förlängningen för att skapa ett bättre klimat på webben. På samma sätt som att det behövs vuxna på stan för att göra kvällarna tryggare för ungdomarna, så behövs det vuxna i internetvärlden, menar Thomas Fritz. 

För mer information kontakta:

Thomas Fritz på Institutionen för interaktiva medier och lärande (IML)Tel: 090-786 97 98
E-post: thomas.fritz@educ.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg