Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-05-27

UNT: Uppdrag rädda humaniora

NYHET Julia Pennlert, doktorand, institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, skriver i en artikel i Upsala Nya Tidning, om hur humaniora länge ansetts befinna sig i kris. Men att i det växande forskningsfältet Digital humaniora finns helt nya möjligheter.

Julia Pennlert

Ur artikeln: "På mikrobloggen Twitter finns ett konto som heter 'Save the Humanities' (Rädda Humaniora!) som dagligen twittrar ut uppmaningar och förslag på vad humaniora kan göra för att rädda sig själv... ...'Save the Humanities!' kan ses som ett direkt resultat av den dikotomi som ofta sätts upp mellan analoga tryckta traditioner och det digitala som här tar formen av kvicka skämt med konstanta uppdateringar.

Motsättningarna mellan analoga och digitala uttryck blir ofta tydliga även i den svenska debatten där försvarare av den fysiska boken drar ut så fort e-boken diskuteras. Men kan inte humanisters kritiska tänkande även appliceras på texter som råkar vara tillgängliga via en skärm eller ett tangentbord?"

Läs hela artikeln Uppdrag rädda humaniora på unt.se

@SaveHumanities kan du följa twitterkontot "Save the Humanities"

Redaktör: Per Melander