"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-04-25

Uppkomst, död, och återupplivande av isländska fiskebyar

NYHET Thoroddur Bjarnason, professor i sociologi vid Akureyri universitet på Island, höll den 25 april i seminariet "Uppkomst, död, och återupplivande av isländska fiskebyar" i samarrangemang med Arcum.

Under en tidsperiod av hundra år förändrades Island, från att vid början av 1900-talet vara ett av de mest rurala länderna i Europa, till att vara ett av det mest urbaniserade vid början av 2000-talet. Trots att tillväxten i regionen kring huvudstaden Reykjavík varit tydligast så har urbaniseringen ändå påverkat samtliga områden i landet.

Under tidigt 1900-tal etablerade sig bosättare i de större städerna medan mindre båtar gjorde det möjligt för fiske och fiskeindustri som tänkbart åretruntarbete i mer lantliga trakter. I ett överbefolkat bondesamhälle betydde detta att markägande inte längre var avgörande för självständigt leverne och familjebildning.

Unga människor över hela landet flyttade från bondgård till närmsta strand, och fiskebyar växte fram där flertalet kunde vidhålla sina sociala kopplingar till familj och vänner i bondesamhällena.

Tekniska framsteg inom fiskeindustrin ökade på framväxten av fiskestäder under sent 60- och tidigt 70-tal. Detta ledde i sin tur till överfiskning, sedermera minskning och till och med slutet för betydelsefulla fiskebestånd. Fiskebyarna blev därtill försvagade när individuellt överförbara fiskekvoter infördes samt efterföljande omorganisation och tekniska investeringar in mer stadsnära och varierande områden.

Vissa fiskebyar miste sina fiskerättigheter från en dag till nästa, medan osäkerheten tärde på grundstommen i andra.  Medan vissa fiskebyar kämpade för att behålla sitt fiske gled andra mot sitt slut.

Genom att dra fördel av utvecklingen inom transportsektorn och andra tekniska framsteg har vissa byar vuxit till stora anställningsregioner eller bostadsområden bortom förorterna. I vissa fall har fiskebyarna utvidgats till turistattraktioner, fritidsboende eller än mer vanligt; mångkulturella samhällen. Framtiden för de flesta orter är fortfarande oklar men den tekniska, sociala och kulturella förändring som nu sker kan erbjuda oväntade möjligheter.

Presentationsbilder från seminariet (6,7 MB; på engelska)