"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-06-01

Upplevda värden av utbildning utifrån barn och ungas perspektiv

NYHET Studier av ungas upplevda värden av lärande har resulterat i ett teoretiskt ramverk som kan främja diskussioner och ligga till grund för hur utbildning förstås och kan utvecklas. Det framkommer i en ny avhandling från Umeå universitet.

Lärande sker i olika utbildningssystem och lärandesituationer, men hur kan utbildning utformas för att öka det upplevda värdet av lärandet? Den frågan driver Lars Norqvist i sin forskning. I första hand fokuserar han på lärande som stöds av informations- och kommunikationsteknik (IKT), såsom surfplattor och bärbara datorer, vilket idag anses som ett prioriterat område för att förenkla och förbättra utbildning i olika former.

Avhandlingsarbetet utgår från lärande inom skolan (formell utbildning) och i organiserat lärande utanför formella utbildningssystemet (icke-formell utbildning såsom utbildning inom föreningar och volontärorganisationer). Det lärande som avhandlas delas i första hand upp i begreppen formellt, icke-formellt och informellt lärande.

– Då barn och ungdomar beskriver situationer av lärande eller hur de lär sig, har jag kopplat det till hur utbildningen är utformad av exempelvis beslutsfattare och skolledare. Jag har även sett att det går att relatera lärandet till de potentialer och möjligheter som IKT erbjuder. Hur lärande värderas och förstås styr därför uppfattningar om hur det till exempel går att använda surfplattor och bärbara datorer. Detta kan vidare knytas till olika perspektiv på lärande och perspektiven information, kommunikation och teknologi, säger Lars Norqvist.

– Avhandlingen bidrar med ett teoretiskt ramverk för hur relationen mellan lärande och IKT kan diskuteras och användas för att både förstå och utveckla utbildning. Avhandlingen för även fram det som kallas upplevda värden av lärande. Det är ett koncept som ger ett kompletterande perspektiv till hur man kan förstå begreppet lärande. Dessutom bidrar avhandlingen med forskningsmetoden Learning situations.  Den utgår från barns och ungdomars bilder av lärsituationer som grund för intervjuer om hur lärande värderas och uppfattas.

Resultaten kan komma till nytta för olika intressenter inom utbildningssystemet.

Lars Norqvist har en bakgrund som lärare inom grundskolan år 1-7. Han har dessutom arbetat som utbildare för unga vuxna, 18-30 år, på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF (tidigare Ungdomsstyrelsen). Han har genomfört sin forskarutbildning vid Umeå universitet.

Fredag den 10 juni, kl. 15.00, håller Lars Norqvist en populärvetenskaplig föreläsning om sin avhandling i Ljusgården, Lärarutbildningshuset, Umeå universitet. Föreläsningen sker i samarbete med Pedagog Västerbotten som även videofilmar föreläsningen. Press och allmänhet hälsas välkomna!

Pressbild

Läs en digital publicering av avhandlingen

Lars Norqvist presenterar sin forskning på YouTube

Om disputationen

Fredagen den 10 juni försvarar Lars Norqvist sin avhandling med den svenska titeln: Inramning av Upplevda Värden av Utbildning - När perspektiv på lärande och IKT är relaterade (Engelsk titel: Framing Perceived Values of Education - When perspectives of learning and ICTs are related)

Fakultetsopponent är Seniorprofessor Roger Säljö, Institutionen för pedagogik, Göteborgs universitet.

Disputationen sker på engelska och äger rum klockan 10.00 i Naturvetarhuset, sal 320, Umeå universitet.

För mer information, kontakta gärna:

Lars Norqvist, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.Telefon: 070 – 290 10 71
E-post: lars.norqvist@umu.se
Hemsida: http://www.edusci.umu.se/om-institutionen/personal/lars-norqvist

Redaktör: Eva Stoianov