"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-11-18

Upplevelser av akut behov av dialysbehandling

NYHET Malin Skagerlind, Institutionen omvårdnad och Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, är en av fem som får dela på 335 000 kronor från Stiftelsen för Njursjuka. Stiftelsen delar ut stipendier till forskare som arbetar med patientnära forskning om njursvikt och njurdonationer.

Malin Skagerlind, doktorand och forskningssjuksköterska vid Njurmedicinska kliniken, Norrlands universitetssjukhus, forskar kring hur man kan minska dosen blodförtunnande medel vid akut blodanalys hos patienter med blödningsrisk.

Hon får stipendiet för att arbeta med en intervjuundersökning som går ut på att undersöka hur patienter upplever att hamna i akut behov av dialysbehandling. Detta sker exempelvis vid sjukdom eller olycksfall när patientens njurar slutar fungera. Resultatet ska användas till att förbättra bemötande och behandling av dessa svårt sjuka patienter.

Redaktör: Lena Åminne