"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-06-13

Upplevelser av stolthet viktiga för ungdomars hälsa

NYHET Ny forskning om ungdomars hälsa visar att upplevelser av stolthet verkar ha en skyddande effekt och tycks vara speciellt viktigt för ungdomar som är utsatta för skamgörande handlingar såsom mobbning. Upplevda känslor av stolthet och skam är signifikant relaterade till självskattad hälsa hos både pojkar och flickor. Det visar en studie gjord vid Umeå universitet, Högskolan Dalarna och Karlstads universitet som beskrivs i tidskriften International Journal of Adolescent Medicine and Health.

I tonåren är emotioner särskilt viktiga för identitetsutvecklingen. Många ungdomar blir utsatta för skamgörande handlingar såsom förlöjliganden, hån och nedsättande kommentarer som kan leda till upplevelser av skamkänslor. Dessa skamupplevelser, speciellt om det pågår längre, kan relateras till ohälsa. Men att känna stolthet kan i sin tur bidra till psykiskt välbefinnande.

– Våra resultat visar att stolthet och skam var signifikant relaterade till självskattad hälsa hos både pojkar och flickor, säger Eva Randell, som är lektor i socialt arbete vid Högskolan Dalarna och som gjorde studien under sin tid som doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.

Tidigare studier har visat att upplevelser av skam och stolthet var för sig påverkar ungdomars självskattade hälsa. Skamgörande handlingar kan bidra till negativa hälsoeffekter och upplevelser av stolthet till positiva effekter på hälsa. Dock har upplevelser av skam och stolthet inte studerats i kombination, ej heller den sammantagna effekten av dessa på ungdomars självskattade hälsa.

Den aktuella studien är baserad på en enkätundersökning med 705 svenska pojkar och flickor i åldern 17–18 år. Förutom att undersöka den individuella betydelsen av stolthet och skam för hälsa, undersöktes en kombinerad upplevelse av stolthet och skam. Detta gjordes genom att skapa en index av dessa två faktorer, som sedan undersöktes i förhållande till självskattad hälsa. Ungdomarnas enkätsvar poängsattes och poängen delades upp i grupper om högre och lägre. Grupper skapades av lägre eller högre poäng på stolthet respektive skam och således var fyra kombinationer möjliga.

När stolthet och skam kombinerades i modellen visade resultatet att oddsen för lägre självskattad hälsa var högst bland pojkar och flickor med kombinationen lägre stolthet och högre skam. När modellen justerades för andra viktiga aspekter (födelseland, föräldrarnas utbildningsnivå, skolupplevelse, att ha tillräckligt med vänner, familjestämning samt att vara föreningsaktiv) förblev oddsen för lägre självskattad hälsa högst bland flickor och pojkar med lägre stolthet och högre skam samt hos flickor med lägre stolthet och lägre skam.

Eva Randell
Foto: Högskolan Dalarna

– En implikation av våra fynd är att skolor med bestämdhet behöver motverka förolämpande och kränkande beteende bland ungdomar. Denna studievisar också att positiv och genuin feedback från lärare och andra viktiga personer kan bidra till känslor av stolthet, vilket vi nu vet minskar och motverkar de negativa hälsoeffekterna från skamgörande behandling, säger Eva Randell.

Länk till artikeln i International Journal of Adolescent Medicine and Health

Om publiceringen:

International Journal of Adolescent Medicine and Health, artikel: Pride, shame and health among adolescents – a cross-sectional survey. Författare: Eva Randell,  Junia Joffer, Renée Flacking, Bengt Starrin och Lars Jerdén. DOI: 10.1515/ijamh-2016-0107.

För mer information, vänligen kontakta:

Eva Randell, Institutionen för Utbildning, Hälsa och Samhälle, Högskolan DalarnaTelefon: 023-77 81 18/ 070-461 91 20
E-post: era@du.se

Foto: Elin Berge

Redaktör: Daniel Harju