"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-09-19 Uppdaterad: 2023-09-20, 08:26

Upprepade doser av covid-19-vaccin ger ett starkt skydd för seniorer

NYHET Fler och tätare vaccindoser än i andra länder minskar dödligheten i covid-19 på äldreboenden. Det visar en svensk studie, ledd av Anders Johansson och Mattias Forsell, Umeå universitet, som publicerats i den högt rankade tidskriften Lancet Infectious Diseases.

I kampen mot covid-19 har forskare noggrant studerat effektiviteten av påfyllnadsdoser av mRNA vaccin, alltså doserna 4–6 för personer på särskilda äldreboenden.

– Vår studie visar att de spelat en avgörande roll för att skydda seniorer, även mot nya virusvarianter, säger Anders Johansson, professor i infektionssjukdomar.

Personer äldre än 80 år uppvisar ofta ett svagare antikroppssvar efter de första doserna av vaccinet.

– Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten booster-doser var sjätte månad – ett kortare intervall jämfört med de flesta andra länder, säger Anders Johansson.

Spåra immunitet på äldreboenden

För att förstå effekten av dessa booster-doser övervakade forskare antikroppsnivåerna hos boende på 115 särskilda boenden var tredje månad. Detta innebar ett enkelt test med stick i fingret, som kan utföras av personen själv eller en undersköterska (i motsats till vanliga blodprov). Dessutom samlade teamet in data om ålder, kön och dödlighetsdatum, så att de kunde koppla vaccinsvar till verkliga utfall.

Studien fann ett starkt samband mellan koncentrationen av specifika antikroppar mot viruset och risken för covid-19-relaterad dödlighet.

Analyserade dödlighetstrender

Forskarna analyserade dödlighetsdata för 3 029 vuxna med en medelålder på 87 år mellan september 2021 och maj 2023. Individerna delades in i två grupper: de som var infekterade med SARS-CoV-2 och de som inte var det.

Under den första perioden (september 2021 till april 2022), efter 3–4 vaccindoser, var 30-dagarsdödligheten för SARS-CoV-2-infektioner 9,1 %, vilket var betydligt högre än hos kontrollgruppen (1,5 %). Personer med lägre nivåer av antikroppar efter dos 3 hade kraftigt ökad risk för SARS-CoV-2-relaterad död. Bland de som hade de 20 % lägsta antikropps-nivåerna steg dödligheten till 19 %, medan de med högre nivåer hade en dödlighet på 6,7 %.

Vaccinerna fortsatte skydda

När det gäller den andra perioden (maj 2022 till maj 2023), efter totalt fyra till sex vaccindoser, minskade 30-dagarsdödligheten för SARS-CoV-2-infektioner till 8,2 %. Det tyder på att boosters bidrog till att minska dödligheten i covid-19. Ett särskilt viktigt fynd var att SARS-CoV-2-relaterad dödlighet minskade för den femtedel av deltagarna som tidigare hade låga antikropps-nivåer.

– Detta understryker värdet av fortsatta vaccinationsinsatser för att skydda särskilt utsatta personer. Även när nya varianter som Omicron dök upp fortsatte vaccinerna att ge ökat skydd mot svår sjukdom och död, säger Anders Johansson.

Artikeln i Lancet Infectious Diseases