Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon
Personalbild Anders Johansson

Anders Johansson

Anders är universitetslektor i infektionsjukdomar och överläkare i infektionssjukdomar och vårdhygien. Han är FoU-ansvarig på Infektionskliniken, Norrlands universitetssjukhus. 

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor, överläkare vid Institutionen för klinisk mikrobiologi Enhet: Infektionssjukdomar, Klinisk bakteriologi, Avdelningen för infektion och immunologi
Plats
By 6B, Universitetssjukhuset, Infektion och Vårdhygien Umeå universitet, 901 85 Umeå
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Molekylär Infektionsmedicin, Sverige (MIMS)
Plats
6L, Institutionen för molekylärbiologi Institutionen för molekylärbiologi, 90187 Umeå
2020
Forensic Science International: Genetics, Elsevier 2020, Vol. 45
Dwibedi, Chinmay Kumar; Larsson, Pär; Ahlinder, Jon; et al.
2020
Vector Borne and Zoonotic Diseases, Mary Ann Liebert 2020, Vol. 20, (8) : 630-632
Ecke, Frauke; Johansson, Anders; Forsman, Mats; et al.
2020
BMJ Quality and Safety, BMJ Publishing Group Ltd 2020, Vol. 29, (9) : 735-745
Karlsson Valik, John; Ward, Logan; Tanushi, Hideyuki; et al.
2020
Microorganisms, MDPI 2020, Vol. 8, (11)
Myrtennas, Kerstin; Escudero, Raquel; Zaballos, Angel; et al.
2020
International Journal of Epidemiology, Oxford University Press 2020, Vol. 49, (5) : 1443-1453
Sjödin, Henrik; Johansson, Anders F.; Brännström, Åke; et al.
2019
Frontiers in Microbiology, Vol. 10
Hosseinzadeh, Ava; Stylianou, Marios; Lopes, Jose Pedro; et al.
2019
Forensic Science International, Elsevier 2019, Vol. 302
Lindgren, Petter; Myrtennäs, Kerstin; Forsman, Mats; et al.
2019
PLoS ONE, Public Library of Science 2019, Vol. 14, (5)
Müller, Daniel C.; Kauppi, Anna; Edin, Alicia; et al.
2018
BMC Infectious Diseases, BMC 2018, Vol. 18
Birdsell, D. N.; Özsürekci, Y.; Rawat, A.; et al.
2018
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, Frontiers Media S.A. 2018, Vol. 8
Mostafavi, Ehsan; Ghasemi, Ahmad; Rohani, Mahdi; et al.
2018
PLoS Neglected Tropical Diseases, Vol. 12, (1)
Näsström, Elin; Jonsson, Pär; Johansson, Anders; et al.
2017
BMC Microbiology, Vol. 17
Forsell, Joakim; Bengtsson-Palme, Johan; Angelin, Martin; et al.
2017
eLIFE, eLife Sciences Publications 2017, Vol. 6
Näsström, Elin; Parry, Christopher M.; Thieu, Nga Tran Vu; et al.
2016
Microbial Genomics, Microbiology Society 2016, Vol. 2, (12)
Dwibedi, Chinmay Kumar; Birdsell, Dawn; Larkeryd, Adrian; et al.
2016
International Journal of Circumpolar Health, Vol. 75
Furberg, Maria; Johansson, Anders
2016
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Vol. 60, (3) : 1801-1818
Karah, Nabil; Dwibedi, Chinmay Kumar; Sjöström, Karin; et al.
2016
Journal of Antimicrobial Chemotherapy, Vol. 71, (10) : 2815-2823
Karlsson, Edvin; Golovliov, Igor; Lärkeryd, Adrian; et al.
2016
PLoS ONE, Vol. 11, (1)
Kauppi, Anna M.; Edin, Alicia; Ziegler, Ingrid; et al.
2015
Eurosurveillance, Vol. 20, (19) : 9-14
Afset, J. E.; Larssen, K. W.; Bergh, K.; et al.
2015
Travel Medicine and Infectious Disease, Vol. 13, (3) : 223-229
Angelin, Martin; Forsell, Joakim; Granlund, Margareta; et al.
2015
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Vol. 59, (10) : 6551-6560
Bengtsson-Palme, Johan; Angelin, Martin; Huss, Mikael; et al.
2015
Clinical Microbiology and Infection, Vol. 21, (12) : 1067-1071
Birgand, G.; Johansson, Anders; Szilagyi, E.; et al.
2015
Emerging Infectious Diseases, Vol. 21, (1) : 32-39
Desvars, Amélie; Furberg, Maria; Hjertqvist, Marika; et al.
2015
International Journal of Epidemiology, Vol. 44 : 58-58
Desvars, Amélie; Furberg, Maria; Hjertqvist, Marika; et al.
2015
Journal of Molecular Diagnostics, Vol. 17, (3) : 315-324
Edin, Alicia; Granholm, Susanne; Koskiniemi, Satu; et al.
2015
BMC Microbiology, BioMed Central 2015, Vol. 15
Johnning, Anna; Kristiansson, Erik; Angelin, Martin; et al.
2014
Emerging Infectious Diseases, Vol. 20, (5) : 754-761
Ariza-Miguel, Jaime; Johansson, Anders; Fernández-Natal, María Isabel; et al.
2014
Emerging Infectious Diseases, Vol. 20, (5) : 861-865
Birdsell, Dawn N; Johansson, Anders; Öhrman, Caroline; et al.
2014
Clinical Infectious Diseases, Vol. 59, (11) : 1546-53
Johansson, Anders; Lärkeryd, Adrian; Widerström, Micael; et al.
2014
Bioinformatics, Oxford University Press 2014, Vol. 30, (12) : 1762-1764
Lärkeryd, Adrian; Myrtennäs, Kerstin; Karlsson, Edvin; et al.
2014
eLIFE, Vol. 3
Näsström, Elin; Thieu, Nga Tran Vu; Dongol, Sabina; et al.
2014
Environmental Science and Technology, Vol. 48, (14) : 7825-7832
Rutgersson, Carolin; Fick, Jerker; Marathe, Nachiket; et al.
2014
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Vol. 58, (12) : 7492-7500
Sundqvist, Martin; Granholm, Susanne; Naseer, Umaer; et al.
2013
PLoS ONE, Vol. 8, (2)
Antti, Henrik; Fahlgren, Anna; Näsström, Elin; et al.
2013
Environmental Microbiology, Vol. 15, (2) : 634-645
Karlsson, Edvin; Svensson, Kerstin; Lindgren, Petter; et al.
2013
Journal of Antimicrobial Chemotherapy, Vol. 68, (9) : 1974-1977
Poulsen, Hanna O.; Johansson, Anders; Granholm, Susanne; et al.
2012
BMC Microbiology, Vol. 12 : 220-
Ahlinder, Jon; Ohrman, Caroline; Svensson, Kerstin; et al.
2012
Emerging Infectious Diseases, Atlanta: Centers Disease Control 2012, Vol. 18, (2) : 290-293
Gyuranecz, Miklos; Birdsell, Dawn N.; Splettstoesser, Wolf; et al.
2012
Journal of Bacteriology, American Society for Microbiology 2012, Vol. 194, (24) : 6965-6966
Myrtennäs, Kerstin; Sjödin, Andreas; Byström, Mona; et al.
2012
Journal of Infectious Diseases, Vol. 205, (2) : 297-304
Rydén, Patrik; Björk, Rafael; Schäfer, Martina L; et al.
2012
BMC Genomics, Vol. 13 : 268-
Sjödin, Andreas; Svensson, Kerstin; Öhrman, Caroline; et al.
2010
Environmental Microbiology Reports, Vol. 2, (2) : 329-332
Hernandez, Jorge; Bonnedahl, Jonas; Eliasson, Ingvar; et al.
2010
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, Vol. 60, (8) : 1717-1718
Johansson, Anders; Celli, Jean; Conlan, Wayne; et al.
2010
Journal of AOAC International, Vol. 93, (6) : 1930-1943
Johansson, Anders; Petersen, Jeannine M
2009
PLoS ONE, Vol. 4, (6) : e5958-
Bonnedahl, Jonas; Drobni, Mirva; Gauthier-Clerc, Michel; et al.
2009
PLoS pathogens, Vol. 5, (6) : e1000472-
Larsson, Pär; Elfsmark, Daniel; Svensson, Kerstin; et al.
2009
Emerging Infectious Diseases, Atlanta: Centers of disease control 2009, Vol. 15, (12) : 2049-2051
Pilo, Paola; Johansson, Anders; Frey, Joachim

Forskargrupper

Forskningsledare
Anders Johansson

Vidare läsning

Film: Vetenskapslunch: Resistenta bakterier
Vetenskapslunch: Resistenta bakterier

Anders Johansson, forskare i klinisk mikrobilogi, håller en populärvetenskaplig föreläsning med rubriken "Resistenta bakterier – ett globalt säkerhetshot" (35 min, 2016)