"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anders Johansson

Professor i infektionssjukdomar och överläkare i infektionssjukdomar och vårdhygien. Anders forskar inom infektionsepidemiologi för att bättre förstå hur bakterier och virus sprids.

Verksam vid

Anknytning
Professor, överläkare vid Institutionen för klinisk mikrobiologi Enhet: Infektionssjukdomar, Klinisk bakteriologi, Avdelningen för infektion och immunologi Roll: Biträdande prefekt, Ställföreträdande prefekt
Plats
By 6B, Universitetssjukhuset, Infektion och Vårdhygien Umeå universitet, 901 85 Umeå

Anders Johanssons forskargrupp arbetar med infektionsepidemiologi, alltså att spåra smitta och förstå hur bakterier och virus sprids mellan människor eller från den omgivande miljön till människor. Det ingår att förstå vilka faktorer som ökar eller minskar risken för infektion, till exempel hur människors beteende påverkar och hur förändringar av miljöfaktorer påverkar. Ett viktigt praktiskt mål med forskningen är att minska risk för infektioner, både i samhället och bland patienter som kan drabbas av infektioner inom sjukvården.

Medarbetare:
Andreas Winroth, infektionsläkare och forskare
Johanna Pettersson, doktorand
Peter Fjällström, statistiker

Tidigare doktorander med Anders Johansson som huvudhandledare:
Peik Brundin, disputerade 2021
Chinmay Dwibedi, disputerade 2019
Alicia Edin, disputerade 2018
Kerstin Myrtennäs, disputerade 2009

BMC Microbiology, BioMed Central (BMC) 2024, Vol. 24, (1)
Kellgren, Therese; Dwibedi, Chinmay Kumar; Widerström, Micael; et al.
Antimicrobial Resistance and Infection Control, BioMed Central (BMC) 2024, Vol. 13, (1)
Winroth, Andreas; Andersson, Mattias; Fjällström, Peter; et al.
The Lancet - Infectious diseases, Elsevier 2023, Vol. 23, (10) : e393-e394
Blom, Kim; Fjällström, Peter; Molnár, Christian; et al.
JAMA Network Open, American Medical Association (AMA) 2023, Vol. 6, (11)
Dave, Nishi; Sjöholm, Daniel; Hedberg, Pontus; et al.
SN Comprehensive Clinical Medicine, Vol. 5, (1)
Tuiskunen-Bäck, Anne; Flygare, Carolina; Eriksson, Anders; et al.
Scientific Reports, Springer Nature 2023, Vol. 13, (1)
Valik, John Karlsson; Ward, Logan; Tanushi, Hideyuki; et al.
The Lancet Regional Health: Europe, Elsevier 2023, Vol. 30
Vikström, Linnea; Fjällström, Peter; Gwon, Yong-Dae; et al.
Eurosurveillance, European Centre for Disease Control and Prevention (ECDC) 2023, Vol. 28, (13)
Wigren, Julia; Vikström, Linnea; Rosendal, Ebba; et al.
Clinical Microbiology and Infection, Elsevier 2022, Vol. 28, (5) : 672-680
Carrara, Elena; Ong, David S.Y.; Hussein, Khetam; et al.
Journal of Hospital Infection, Elsevier 2022, Vol. 122 : 35-43
Verberk, J.D.M.; Aghdassi, S.J.S.; Abbas, M.; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science (PLoS) 2022, Vol. 17, (10)
Wagner, David M.; Birdsell, Dawn N.; McDonough, Ryelan F.; et al.
European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Springer 2022, Vol. 41 : 87-97
Widerström, Micael; Stegger, Marc; Johansson, Anders; et al.
Frontiers in Endocrinology, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 12
Brundin, Peik M.; Landgren, Britt-Marie; Fjällström, Peter; et al.
BMC Infectious Diseases, Vol. 21, (1)
Esmaeili, Saber; Rohani, Mahdi; Ghasemi, Ahmad; et al.
Clinical Microbiology and Infection, Elsevier 2021, Vol. 27, (Supplement 1) : S3-S19
van Mourik, Maaike S.M.; van Rooden, Stephanie M.; Abbas, Mohamed; et al.
Clinical Microbiology and Infection, Elsevier 2021, Vol. 27, (Supplement 1) : S20-S28
van Rooden, Stephanie M.; Aspevall, Olov; Carrara, Elena; et al.
Microorganisms, MDPI 2021, Vol. 9, (1)
Öhrman, Caroline; Sahl, Jason W.; Sjödin, Andreas; et al.
Heliyon, Elsevier 2020, Vol. 6, (11)
Brundin, Peik M.A.; Landgren, Britt-Marie; Fjällström, Peter; et al.
Forensic Science International: Genetics, Elsevier 2020, Vol. 45
Dwibedi, Chinmay Kumar; Larsson, Pär; Ahlinder, Jon; et al.
Vector Borne and Zoonotic Diseases, Mary Ann Liebert 2020, Vol. 20, (8) : 630-632
Ecke, Frauke; Johansson, Anders; Forsman, Mats; et al.
BMJ Quality and Safety, BMJ Publishing Group Ltd 2020, Vol. 29, (9) : 735-745
Karlsson Valik, John; Ward, Logan; Tanushi, Hideyuki; et al.
Microorganisms, MDPI 2020, Vol. 8, (11)
Myrtennas, Kerstin; Escudero, Raquel; Zaballos, Angel; et al.
Infection control and hospital epidemiology, Cambridge University Press 2020, Vol. 41 : S39-S39
Naucler, Pontus; van der Werff, Suzanne D.; Valik, John; et al.
International Journal of Epidemiology, Oxford University Press 2020, Vol. 49, (5) : 1443-1453
Sjödin, Henrik; Johansson, Anders F.; Brännström, Åke; et al.
Frontiers in Microbiology, Vol. 10
Hosseinzadeh, Ava; Stylianou, Marios; Lopes, Jose Pedro; et al.
Forensic Science International, Elsevier 2019, Vol. 302
Lindgren, Petter; Myrtennäs, Kerstin; Forsman, Mats; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science 2019, Vol. 14, (5)
Müller, Daniel C.; Kauppi, Anna; Edin, Alicia; et al.
BMC Infectious Diseases, BMC 2018, Vol. 18
Birdsell, D. N.; Özsürekci, Y.; Rawat, A.; et al.
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, Frontiers Media S.A. 2018, Vol. 8
Mostafavi, Ehsan; Ghasemi, Ahmad; Rohani, Mahdi; et al.
PLoS Neglected Tropical Diseases, Vol. 12, (1)
Näsström, Elin; Jonsson, Pär; Johansson, Anders; et al.
BMC Microbiology, Vol. 17
Forsell, Joakim; Bengtsson-Palme, Johan; Angelin, Martin; et al.
Infection Ecology & Epidemiology, Taylor & Francis 2017, Vol. 7, (1)
Myrtennäs, Kerstin; Marinov, Krustyu; Johansson, Anders; et al.
eLIFE, eLife Sciences Publications 2017, Vol. 6
Näsström, Elin; Parry, Christopher M.; Thieu, Nga Tran Vu; et al.
Microbial Genomics, Microbiology Society 2016, Vol. 2, (12)
Dwibedi, Chinmay Kumar; Birdsell, Dawn; Larkeryd, Adrian; et al.
International Journal of Circumpolar Health, Vol. 75
Furberg, Maria; Johansson, Anders
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Vol. 60, (3) : 1801-1818
Karah, Nabil; Dwibedi, Chinmay Kumar; Sjöström, Karin; et al.
Journal of Antimicrobial Chemotherapy, Vol. 71, (10) : 2815-2823
Karlsson, Edvin; Golovliov, Igor; Lärkeryd, Adrian; et al.
PLOS ONE, Vol. 11, (1)
Kauppi, Anna M.; Edin, Alicia; Ziegler, Ingrid; et al.
Eurosurveillance, Vol. 20, (19) : 9-14
Afset, J. E.; Larssen, K. W.; Bergh, K.; et al.
Travel Medicine and Infectious Disease, Vol. 13, (3) : 223-229
Angelin, Martin; Forsell, Joakim; Granlund, Margareta; et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Vol. 59, (10) : 6551-6560
Bengtsson-Palme, Johan; Angelin, Martin; Huss, Mikael; et al.
Clinical Microbiology and Infection, Vol. 21, (12) : 1067-1071
Birgand, G.; Johansson, Anders; Szilagyi, E.; et al.
Emerging Infectious Diseases, Vol. 21, (1) : 32-39
Desvars, Amélie; Furberg, Maria; Hjertqvist, Marika; et al.
International Journal of Epidemiology, Vol. 44 : 58-58
Desvars, Amélie; Furberg, Maria; Hjertqvist, Marika; et al.
Journal of Molecular Diagnostics, Vol. 17, (3) : 315-324
Edin, Alicia; Granholm, Susanne; Koskiniemi, Satu; et al.
BMC Microbiology, BioMed Central 2015, Vol. 15
Johnning, Anna; Kristiansson, Erik; Angelin, Martin; et al.
Emerging Infectious Diseases, Vol. 20, (5) : 754-761
Ariza-Miguel, Jaime; Johansson, Anders; Fernández-Natal, María Isabel; et al.
Emerging Infectious Diseases, Vol. 20, (5) : 861-865
Birdsell, Dawn N; Johansson, Anders; Öhrman, Caroline; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
Anders Johansson Lab
Forskningsledare
Forskning om Covid-19
Gruppmedlem

Vidare läsning

Anders Johansson: Vad skyddar mot Covid-19?

Åtgärder mot smittspridning handlar om att ändra människors beteenden och skapa immunitet genom vaccinering.

Vetenskapslunch: Resistenta bakterier

Anders Johansson, forskare i klinisk mikrobilogi, håller en populärvetenskaplig föreläsning med rubriken "Resistenta bakterier – ett globalt säkerhetshot" (35 min, 2016)