Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Anders Johansson

Anders Johansson

Anders är universitetslektor i infektionsjukdomar och överläkare i infektionssjukdomar och vårdhygien. Hans forskar inom infektionsepidemiologi bl a med att förstå hur bakterier och virus sprids.

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor, överläkare vid Institutionen för klinisk mikrobiologi Enhet: Infektionssjukdomar, Klinisk bakteriologi, Avdelningen för infektion och immunologi
Plats
By 6B, Universitetssjukhuset, Infektion och Vårdhygien Umeå universitet, 901 85 Umeå

Anders Johanssons forskargrupp arbetar med infektionsepidemiologi, det innebär att spåra smitta och förstå hur bakterier och virus sprids mellan människor och från den omgivande miljön till människor. Det ingår också att förstå vilka faktorer som ökar respektive minskar risken för infektion, till exempel hur människors beteende påverkar och hur förändringar av miljöfaktorer påverkar. Målet är att minska risken för infektionssjukdomar, både i samhället och risken att patienter drabbas av infektion inom sjukvården.

Tidigare doktorander med Anders Johansson som huvudhandledare:
Peik Brundin, disputerade 2021
Chinmay Dwibedi, disputerade 2019
Alicia Edin, disputerade 2018
Kerstin Myrtennäs, disputerade 2009

Clinical Microbiology and Infection
Carrara, Elena; Ong, David S.Y.; Hussein, Khetam; et al.
Journal of Hospital Infection, Elsevier 2022, Vol. 122 : 35-43
Verberk, J.D.M.; Aghdassi, S.J.S.; Abbas, M.; et al.
Frontiers in Endocrinology, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 12
Brundin, Peik M.; Landgren, Britt-Marie; Fjällström, Peter; et al.
BMC Infectious Diseases, Vol. 21, (1)
Esmaeili, Saber; Rohani, Mahdi; Ghasemi, Ahmad; et al.
Clinical Microbiology and Infection, Elsevier 2021, Vol. 27, (Supplement 1) : S3-S19
van Mourik, Maaike S.M.; van Rooden, Stephanie M.; Abbas, Mohamed; et al.
Clinical Microbiology and Infection, Elsevier 2021, Vol. 27, (Supplement 1) : S20-S28
van Rooden, Stephanie M.; Aspevall, Olov; Carrara, Elena; et al.
European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
Widerström, Micael; Stegger, Marc; Johansson, Anders; et al.
Microorganisms, MDPI 2021, Vol. 9, (1)
Öhrman, Caroline; Sahl, Jason W.; Sjödin, Andreas; et al.
Heliyon, Elsevier 2020, Vol. 6, (11)
Brundin, Peik M.A.; Landgren, Britt-Marie; Fjällström, Peter; et al.
Forensic Science International: Genetics, Elsevier 2020, Vol. 45
Dwibedi, Chinmay Kumar; Larsson, Pär; Ahlinder, Jon; et al.
Vector Borne and Zoonotic Diseases, Mary Ann Liebert 2020, Vol. 20, (8) : 630-632
Ecke, Frauke; Johansson, Anders; Forsman, Mats; et al.
BMJ Quality and Safety, BMJ Publishing Group Ltd 2020, Vol. 29, (9) : 735-745
Karlsson Valik, John; Ward, Logan; Tanushi, Hideyuki; et al.
Microorganisms, MDPI 2020, Vol. 8, (11)
Myrtennas, Kerstin; Escudero, Raquel; Zaballos, Angel; et al.
Infection control and hospital epidemiology, Cambridge University Press 2020, Vol. 41 : S39-S39
Naucler, Pontus; van der Werff, Suzanne D.; Valik, John; et al.
International Journal of Epidemiology, Oxford University Press 2020, Vol. 49, (5) : 1443-1453
Sjödin, Henrik; Johansson, Anders F.; Brännström, Åke; et al.
Frontiers in Microbiology, Vol. 10
Hosseinzadeh, Ava; Stylianou, Marios; Lopes, Jose Pedro; et al.
Forensic Science International, Elsevier 2019, Vol. 302
Lindgren, Petter; Myrtennäs, Kerstin; Forsman, Mats; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science 2019, Vol. 14, (5)
Müller, Daniel C.; Kauppi, Anna; Edin, Alicia; et al.
BMC Infectious Diseases, BMC 2018, Vol. 18
Birdsell, D. N.; Özsürekci, Y.; Rawat, A.; et al.
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, Frontiers Media S.A. 2018, Vol. 8
Mostafavi, Ehsan; Ghasemi, Ahmad; Rohani, Mahdi; et al.
PLoS Neglected Tropical Diseases, Vol. 12, (1)
Näsström, Elin; Jonsson, Pär; Johansson, Anders; et al.
BMC Microbiology, Vol. 17
Forsell, Joakim; Bengtsson-Palme, Johan; Angelin, Martin; et al.
eLIFE, eLife Sciences Publications 2017, Vol. 6
Näsström, Elin; Parry, Christopher M.; Thieu, Nga Tran Vu; et al.
Microbial Genomics, Microbiology Society 2016, Vol. 2, (12)
Dwibedi, Chinmay Kumar; Birdsell, Dawn; Larkeryd, Adrian; et al.
International Journal of Circumpolar Health, Vol. 75
Furberg, Maria; Johansson, Anders
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Vol. 60, (3) : 1801-1818
Karah, Nabil; Dwibedi, Chinmay Kumar; Sjöström, Karin; et al.
Journal of Antimicrobial Chemotherapy, Vol. 71, (10) : 2815-2823
Karlsson, Edvin; Golovliov, Igor; Lärkeryd, Adrian; et al.
PLOS ONE, Vol. 11, (1)
Kauppi, Anna M.; Edin, Alicia; Ziegler, Ingrid; et al.
Eurosurveillance, Vol. 20, (19) : 9-14
Afset, J. E.; Larssen, K. W.; Bergh, K.; et al.
Travel Medicine and Infectious Disease, Vol. 13, (3) : 223-229
Angelin, Martin; Forsell, Joakim; Granlund, Margareta; et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Vol. 59, (10) : 6551-6560
Bengtsson-Palme, Johan; Angelin, Martin; Huss, Mikael; et al.
Clinical Microbiology and Infection, Vol. 21, (12) : 1067-1071
Birgand, G.; Johansson, Anders; Szilagyi, E.; et al.
Emerging Infectious Diseases, Vol. 21, (1) : 32-39
Desvars, Amélie; Furberg, Maria; Hjertqvist, Marika; et al.
International Journal of Epidemiology, Vol. 44 : 58-58
Desvars, Amélie; Furberg, Maria; Hjertqvist, Marika; et al.
Journal of Molecular Diagnostics, Vol. 17, (3) : 315-324
Edin, Alicia; Granholm, Susanne; Koskiniemi, Satu; et al.
BMC Microbiology, BioMed Central 2015, Vol. 15
Johnning, Anna; Kristiansson, Erik; Angelin, Martin; et al.
Emerging Infectious Diseases, Vol. 20, (5) : 754-761
Ariza-Miguel, Jaime; Johansson, Anders; Fernández-Natal, María Isabel; et al.
Emerging Infectious Diseases, Vol. 20, (5) : 861-865
Birdsell, Dawn N; Johansson, Anders; Öhrman, Caroline; et al.
Clinical Infectious Diseases, Vol. 59, (11) : 1546-53
Johansson, Anders; Lärkeryd, Adrian; Widerström, Micael; et al.
Bioinformatics, Oxford University Press 2014, Vol. 30, (12) : 1762-1764
Lärkeryd, Adrian; Myrtennäs, Kerstin; Karlsson, Edvin; et al.
eLIFE, Vol. 3
Näsström, Elin; Thieu, Nga Tran Vu; Dongol, Sabina; et al.
Environmental Science and Technology, Vol. 48, (14) : 7825-7832
Rutgersson, Carolin; Fick, Jerker; Marathe, Nachiket; et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Vol. 58, (12) : 7492-7500
Sundqvist, Martin; Granholm, Susanne; Naseer, Umaer; et al.
PLOS ONE, Vol. 8, (2)
Antti, Henrik; Fahlgren, Anna; Näsström, Elin; et al.
Environmental Microbiology, Vol. 15, (2) : 634-645
Karlsson, Edvin; Svensson, Kerstin; Lindgren, Petter; et al.
Journal of Antimicrobial Chemotherapy, Vol. 68, (9) : 1974-1977
Poulsen, Hanna O.; Johansson, Anders; Granholm, Susanne; et al.
BMC Microbiology, Vol. 12 : 220-
Ahlinder, Jon; Ohrman, Caroline; Svensson, Kerstin; et al.
Emerging Infectious Diseases, Atlanta: Centers Disease Control 2012, Vol. 18, (2) : 290-293
Gyuranecz, Miklos; Birdsell, Dawn N.; Splettstoesser, Wolf; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
Anders Johansson Lab

Vidare läsning

Vad skyddar mot Covid-19?

Åtgärder mot smittspridning handlar om att ändra människors beteenden och skapa immunitet genom vaccinering.

Vetenskapslunch: Resistenta bakterier

Anders Johansson, forskare i klinisk mikrobilogi, håller en populärvetenskaplig föreläsning med rubriken "Resistenta bakterier – ett globalt säkerhetshot" (35 min, 2016)