"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-03-30

Uppskattad historielärare får pedagogiskt pris

NYHET Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2011 går till Svante Norrhem, professor i historia vid institutionen för idé- och samhällsstudier. Han får priset för sin goda känsla för undervisning, respektfulla bemötande av studenter och integritet vad gäller att inte kompromissa med utbildningens krav och kvalitet.

I prismotiveringen framgår att Svante Norrhem är en mycket uppskattad lärare och en framgångsrik och engagerad pedagogisk utvecklare och ledare. Svante Norrhem visar alltid respekt för den enskilda individen och står i ständig dialog med studenter och kollegor om undervisningens innehåll och upplägg. Han har också en förmåga att ingjuta självförtroende, engagera och inspirera både studenter och kollegor kring historieämnets betydelse i ett samhällsperspektiv och för en framtida arbetsmarknad. Hans breda engagemang för humaniora och lärarutbildning utgör en viktig resurs för både det egna ämnets och hela fakultetens strävan efter kvalitativ förnyelse.

Svante Norrhem sätter alltid studenten i centrum, han vill att alla studenter ska få en utbildning av högsta kvalitet, inom de ramar som är möjliga och omöjliga. I en tid av minskade resurser och tynande intresse för bildningsämnen står Svante Norrhem fast vid sina ideal om att studenten ska ges en utbildning av högsta kvalitet som bland annat inbegriper höga och tydliga krav och förväntningar på studentens prestation och en nära koppling mellan forskning och undervisning.

Att leda pedagogisk verksamhet är lika viktigt som att utföra undervisning. Under många år har Svante Norrhem verkat som studierektor; först vid institutionen för historiska studier, som erhöll Högskoleverkets utmärkelse ”Framstående utbildningsmiljö” 2007, och därefter vid institutionen för idé- och samhällsstudier (till och med juni 2010). Som ordförande i fakultetens lärarutbildningsråd har han under de senaste åren framgångsrikt arbetat för att göra lärarutbildning till hela fakultetens angelägenhet.

Svante Norrhem föddes 1962 i Ludvika och disputerade 1994 med avhandlingen Uppkomlingarna. Kanslitjänstemän i 1600-talets Sverige och Europa. I sin forskning har han intresserat sig för den informella maktens historia och särskilt kvinnors politiska och ekonomiska makt under 1600- och 1700-talet. Detta har resulterat i tre studier: Kvinnor vid maktens sida. 1632-1772 (2007), Ebba Brahe. Makt och kärlek under stormaktstiden (2007) och Christina och Carl Piper. En biografi (2010).

Svante Norrhem har också studerat hur homosexualitet framställs i historien. I Den hotfulla kärleken (2001) studeras homosexualitet i Västerbotten. Tillsammans med två kollegor (Hanna Winkvist och Jens Rydström) har han också skrivit ett översiktsverk om svensk HBT-historia, Undantagsmänniskor (2008). För närvarande arbetar han i ett forskningsprojekt om svensk och dansk politik under en period av stormaktsmotsättningar i Europa.

Humanistiska fakultetens pedagogiska pris är på 20 000 kronor och delas ut vid universitetets vårhögtid den 28 maj. Lärare och studenter vid humanistisk fakultet har under våren 2011 inbjudits att nominera kandidater till priset. I priskommittén har ingått dekanus, prodekanus och en studentrepresentant.

För mer information kontakta:

Svante Norrhem, institutionen idé- och samhällsstudier, Umeå universitet Telefon: 090-786 6251
E-post: svante.norrhem@idesam.umu.se

Läs den fullständiga prismotiveringen

Redaktör: Therese Ekström