Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 08 apr, 2016

Uppskattat seminarium om forskningens betydelse i Girjas-målet

NYHET Forskningens betydelse i Girjas-målet diskuterades i torsdags vid ett seminarium, där bl.a. Malin Brännström, doktorand vid juridiska institutionen medverkade.

I februari i år meddelade Gällivare tingsrätt dom i det så kallade Girjas-målet som gäller samernas jakt- och fiskerätt i förhållande till staten inom fjällområdet. Tingsrätten kom fram till att samebyn har ensamrätt till jakten och fisket på området och att staten inte får upplåta denna rätt utan samebyns godkännande. Ett omfattande forskningsmaterial åberopades under processen och torsdagens arrangemang syftade till att väcka en diskussion om forskningens roll i rättsliga processer.

Processen ur juridiskt och personligt perspektiv

Under seminariet diskuterades formerna för tvisten och förutsättningarna för samebyn att få frågorna prövade i en tvistemålsprocess. Malin Brännström, doktorand vid juridiska institutionen, inledde seminariet genom att ge en sammanfattande juridisk bakgrund till målet och en beskrivning av hur en tvistemålsprocess går till. Matti Berg, ordförande i Girjas sameby, berättade därefter om samebyns upplevelser av och inställning till processen. Han framhöll den utsatthet som samebyns medlemmar upplever när de nu är inne i en rättsprocess som väcker mycket känslor i omgivningen.

”Kött till skelettet”

Matti Berg lyfte även betydelsen av att flera medlemmar i samebyn vittnat i målet och ”gett kött till det skelett som juristerna och forskarna målat upp”. Lars Östlund, professor vid SLU och Patrik Lantto, professor vid Vaartoe - Centrum för samisk forskning, beskrev därefter som det material och den kunskap som de tillfört målet. Därefter följde en intressant diskussion om forskningens roll och betydelse i en domstolsprocess. En av de frågor som diskuterades var hur forskningen ifrågasätts och granskas i en tvistemålsprocess, vilket ur ett akademiskt perspektiv kan verka främmande.

Ett femtiotal deltagare från olika kunskapsområden deltog vid seminariet som hölls på SLU. Cirka femton personer följde också diskussionerna via internet. Camilla Sandström, universitetslektor i statsvetenskap, ledde diskussionerna. Seminariet arrangerades i samarbete mellan Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU, Juridiska institutionen, Umeå Universitet, Vaartoe - Cesam, Umeå Universitet samt Statsvetenskapliga institutionen Umeå Universitet.

Redaktör: Katarina Lundqvist