"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-04-07

Uppskattat seminarium om funktionshinderforskning

NYHET Marjatta Takala, gästprofessor vid Pedagogiska instituitonen, medverkade vid sitt senaste besök i Sverige i seminariet ”Disability Studies and Special Educaton – different views on special needs”, arrangerat av Centrum för funktionshinderforskning vid Umeå universitet.

Centrum för funktionshinderforskning arrangerade den 18 mars ett seminarium med tre internationellt kända forskare inom områdena funktionshinder och specialpedagogik - Simo Vehmas, professor vid universitetet i Helsingfors och ordförande i NNDR (Nordic Network on Disability Research), Julie Allen, professor vid universitetet i Birmingham samt Marjatta Takala, docent i specialpedagogik vid Helsingfors universitet och under år 2015 även gästprofessor vid Pedagogiska institutionen.

Marjattas forskningsintressen fokuserar på specialundervisning i Norden samt inlärningssvårigheter. Hennes bidrag vid seminariet hade rubriken: ”The right to choose communication in a family with a hearing-impaired child”.

Seminariet var välbesökt och föreläsningarna gav sammantaget en bra och tydlig bild över aktuell forskning inom funktionshinderområdet.

Läs mer om seminariet