"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-11-29 Uppdaterad: 2023-03-22, 15:48

Uppstart av sjätte omgången företagsforskare med heta projekt

NYHET Ett lågt sorl av röster ligger över salen Triple Helix i Samverkanshuset där mentorer från företag och organisationer, handledare vid Umeå universitet och förväntansfull doktorander sitter bänkade bordsvis i sina respektive projekt. En ny årskull av Företagsforskarskolan kickar igång genom att samlas till två dagars workshop.

Under den första dagen presenterades alla elva doktorandprojekt av mentorn från företaget och handledaren vid universitetet.

– Det är fantastiskt spännande att höra om alla projekt som drar igång. Projekten ligger verkligen i tiden, det är det här som samhället efterfrågar. Den känns också lite speciellt den här omgången eftersom vi nu har alumnidoktorer från Företagsforskarskolan som fungerar som företagsmentorer och handledare, säger professor Anna Linusson, föreståndare för Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Projekten spänner allt från träningsappar för bättre hälsa för äldre, utveckling av nya material i solfångare för effektiv energianvändning inom industrin, till innovativ återvinning av avfall och autentiskt lärande i simulatorer för stridspiloter.

– Trots de olika ämnena går det att hitta gemensamma nämnare såsom projektplanering, angreppssätt och forskningsmetoder, vilket vi kan diskutera tillsammans i storgrupp, säger Benkt Wiklund, samordnare för Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Doktorandernas uppgift dag 1 var att lyssna och dag 2 att tala och presentera sig för varandra och bekanta sig med sina doktorandkollegor de närmaste fyra till fem åren.

Externa samarbetspartners för den sjätte omgången av Företagsforskarskolan är: FOI, Försvarsmakten, Umeå Energi, VAKIN, SAAB AB, Östersunds kommun, RISE, VLL, ATEA, Absolicon och MacGregor.

Om Företagsforskarskolan:

Företagsforskarskolan bygger på samverkan mellan universitet, forskare och företag eller organisation och syftar till att förena vetenskaplig excellens med nytta för samhället och den organisation som samarbetar. Tillsammans byggs ett långsiktigt samarbete kring ett problem och doktoranden får också ett skräddarsytt akademiskt kurspaket. Forskarskolan är öppen för alla forskningsområden och doktoranden har sin anställning vid Umeå universitet. Företagsforskarskolan initierades 2008 och därefter har skolan haft intag vart annat år och startar i år sin sjätte omgång. Totalt finns 67 doktorander som deltagit eller deltar i Företagsforskarskolan tillsammans med 50 olika externa partners.

Företagsforskarskolans hemsida