"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-07-08

Upptäckaren Sun Nyunt Wai

NYHET Steg för steg har Sun Nyunt Wai gjort banbrytande upptäckter i sina studier av sjukdomsframkallande bakterier. En av dem är Vibrio cholerae – en smittsam organism som ligger bakom den dödliga epidemisjukdomen kolera.

Med en imponerande publikationslista har Sun Nyunt Wai ringat in bakteriers egenskaper och hur de via särskilda blåsor (vesiklar) från yttermembranet kan sprida sina giftämnen – och påverka värdceller i omgivningen.

Sun Nyunt Wais sökande efter kunskap började i hemlandet Burma, där hon tog läkarexamen 1980 och startade inom gynekologi och obstetrik.
– När jag var i femårsåldern blev mina morföräldrar sjuka och var tvungna att betala stora summor pengar för läkarvård. Redan då väcktes en dröm om att utbilda mig till läkare och kunna behandla patienter utan att det skulle kosta dem en massa pengar. Jag blev en flitig student och riktade tidigt in mig på läkarutbildningen.

Som praktiserande läkare växte Sun Nyunt Wais kunskapshunger än mer. I Burma fanns inte så stora möjligheter till forskning, men ett forskarstipendium inom bakteriologi tog henne till Kyushu University i Japan. Efter disputationen väntade en period som postdoktor vid Stanford University. 1999 kom Sun Nyunt Wai till Umeå universitet för första gången, som gästforskare.
– Det var den framstående mikrobiologiska forskningen som gjorde att jag sökte mig hit. Jag återvände till Japan en period som Assistant Professor i bakteriologi men valde sedan Umeå igen. Jag såg vilka möjligheter det fanns till en fortsatt akademisk karriär där man
kan konkurrera på lika villkor och sökte anslag för att etablera en forskningsgrupp.

Sedan januari 2010 är Sun Nyunt Wai professor vid Umeå universitets institution för molekylärbiologi. Hennes forskargrupp består av ett tiotal medarbetare från Frankrike, Indien, Japan, Kina, Ukraina och Sverige. I labbet arbetar även studenter från olika masterprogram.
– Jag gillar att bedriva en internationell verksamhet där man arbetar tillsammans. När vi rekryterar medarbetare så sker det nästan alltid genom internationell annonsering. Att vi kommer från olika bakgrund, kulturer och miljöer är berikande och vi har gemensamma intressen i vår forskning.

Sun Nyunt Wais forskarteam fortsätter jakten på ny kunskap om bakterier och deras påverkan vid infektioner.
– På molekylär nivå försöker vi reda ut mekanismerna i samspelet mellan mikrober och värdceller. Detta för
att bättre förstå orsakerna till infektionssjukdomar och för att hitta nya möjligheter att förhindra och bota dem. Kolera är en av dem.

Text: Sofia Eriksson Foto: Elin Berge

Om Sun Nyunt Wai

Sun Nyunt Wai, professor i medicinsk mikrobiell patogenes vid Umeå universitet, fick år 2004 Fernströmspriset för sina upptäckter om hur sjukdomsframkallande bakterier sprider giftiga molekyler. Hon började som läkare och lärare vid Yangon University Hospital i Burma, disputerade i bakteriologi vid Kyushu University i Japan, för att fortsätta som postdoktor vid Stanford University. Till Umeå kom hon som gästforskare, fortsatte som forskarassistent, docent i medicinsk mikrobiologi samt universitetslektor. Sun Nyunt Wai är medlem av UCMR (Umeå Centre for Microbial Resarch) Linnaeus Program, med tioårigt Linnéstöd från Vetenskapsrådet.

Redaktör: Karin Wikman