"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-11-07

Upptäckt av forskargrupp i Umeå:Äggen hos högre organismer styr sin egen utveckling

NYHET Det är inte omgivningen som avgör när anlag i äggstocken utvecklas till mogna ägg utan signalerna finns i äggen själva. Den upptäckten av forskare vid Umeå universitet kan få betydelse för att förklara vissa typer av infertilitet hos kvinnor.

I människans och andra däggdjurs äggstockar finns ett förråd av "sovande" folliklar, dvs. små blåsor som kan utvecklas till mogna och befruktningsbara ägg. Hos en nyfödd flicka finns ca 500 000 sådana folliklar och ungefär 450 av dem blir mogna ägg. Kvinnans fruktbara period upphör när follikelförrådet sinar.

I många år har det emellertid varit ett mysterium hur blåsorna aktiveras och går in i den tillväxtfas som slutar med att ett moget ägg släpps ut ur äggstocken för att ev. befruktas. Traditionellt har man antagit att de blivande äggen ”vårdas” av de omgivande cellerna i äggstocken, men forskargruppen vid Umeå universitet, ledd av forskningsassistenten Kui Liu vid Inst. för medicinsk kemi och biofysik, har nu lyckats visa att det är äggen själva som hanterar de styrsignaler som behövs.

Den initiala aktiveringen av blåsorna styrs via en särskild signalväg som kallas PI3K och som gör att äggen själva kan avgöra när det är dags att börja utvecklas. Obalans i den här signalvägen kan leda till antingen under- eller överaktivering av folliklarna, och i båda fallen kan det leda till infertilitet, hos kvinnan. Den här upptäckten kan därför bidra till att förklara visa typer av ofruktsamhet som bottnar i att folliklarna inte utvecklas på rätt sätt.

Fynden har publicerats i tidskriften Developmental Biology och beskrivs ytterligare i januarinumret av tidskriften Development.

I forskargruppen ingår även forskarstuderande Singareddy Rajareddy, Åsa Nylander, Pradeep Reddy, Chun Du, Krishna Jagarlamudi samt post-doc Lian Liu.

Mer information:

Forskarassistent Kui Liu (engelskspråkig), tel. 090-786 77 62 mobil 073-620 50 64
e-post: kui.liu@medchem.umu.se

Kontaktuppgifter och porträtt även via www.medchem.umu.se/om-institutionen/personal/ (Länk: Kui Liu)

Redaktör: Hans Fällman