"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-11-01

Upptäckt kan leda till ett sätt att förhindra infektion av Rift Valley-febervirus

NYHET Forskare har identifierat nya antivirala medel som blockerar infektion av Rift Valley-feberviruset (RVFV). I en avhandling vid Umeå universitet beskrivs också nya rön som visar hur viruset infekterar celler samt att en virusinfektion kan orsaka missfall hos gravida kvinnor.

Myggarten Aedes mcintoshi sprider Rift Valley-feber.

– Rift Valley-feber är en underskattad orsak till sjukdom i drabbade delar av Afrika och den arabiska halvön, säger Maria Baudin, som är doktorand vid Institutionen för klinisk mikrobiologi och Enheten för virologi.

– Vi har gjort en oroande upptäckt att infektion med Rift Valley-feberviruset kan leda till missfall, en association som tidigare misstänkts men som aldrig bevisats. Därför är det nu är viktigt att ta fram effektiva botemedel, ett arbete vi inlett genom att identifiera molekyler som blockerar virusinfektion. Eftersom Rift Valley-feberviruset är myggburet finns det dessutom en risk att det sprider sig till tidigare icke-drabbade områden.

I en studie som beskrivs i Lancet Global Health undersökte Maria Baudin och forskarkollegor 130 gravida kvinnor i Sudan som infekterats av RVFV. De infekterade kvinnorna hade mer än sju gånger högre risk att få missfall jämfört med personer i en kontrollgrupp. Missfall hos personerna med virusinfektion skedde generellt sett senare i graviditeten än hos de som inte infekterats.

Maria Baudin har också undersökt de mekanismer genom vilka RVFV interagerar med celler. En datorsimulering visade att virusets yta var positivt laddad. Forskarna har sedan genom experiment i cellkultur kunnat visa att kolhydrater på cellens yta är viktiga för infektion, vilket gör det troligt att viruset interagerar med negativt laddade kolhydrater.

I en tredje studie har forskarna utvecklat en snabb och säker metod för att identifiera molekyler som hindrar RVFV-infektion i celler. Med metoden har forskarna undersökt över 28 000 olika sorters molekyler och hittills identifierat sex ämnen som utgör potentiella mål för utveckling av läkemedel mot RVFV.

Illustrationen visar hur Rift Valley-feberviruset sprids mellan myggor, boskap (domestic ruminants), vilda djur och människor. En streckad linje betyder att viruset överförs från mamman till nästa generation. (Illustration av Maria Baudin.)
Maria Baudin.

Maria Baudin är från Umeå. Hon har en magisterexamen i biomedicin vid Umeå universitet. Hennes fascination för virus ledde till ett projektarbete och doktorandstudier på Institutionen för klinisk mikrobiologi och Enheten för virologi.

Läs en digital publicering av avhandlingen

Om disputationen:

Fredagen den 4 november försvarar Maria Baudin, Institutionen för klinisk mikrobiologi, Enheten för virologi, sin avhandling med titeln: Rift Valley Fever - konsekvenser av virus-värdinteraktioner. (Engelsk titel: Rift Valley Fever - Consequences of virus host interactions.)  Fakultetsopponent: Professor Tomas Bergström, Avdelningen för infektionssjukdomar, Institutionen för biomedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Huvudhandledare: Professor Magnus Evander.
Disputationen äger rum kl. 9.00 i Sal D, Tandläkarhögskolan, Ingång 1D, våning 9, Norrlands universitetssjukhus.

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Baudin, Institutionen för klinisk mikrobiologi, Enheten för virologi, Umeå universitet
090-785 0922; maria.baudin@umu.se

Redaktör: Daniel Harju