"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-02-06

Upptäckt om träds blomning ger 2007 års Marcus Wallenbergpris

NYHET Professor Ove Nilsson har i dag tilldelats 2007 års Marcus Wallenbergpris på 2 miljoner kronor. Han är anställd vid SLU i Umeå och är vetenskaplig ledare för Umeå Plant Science Centre (UPSC), som drivs i samarbete mellan Umeå universitet och SLU.

Ove Nilsson får priset för sin banbrytande upptäckt om mekanismerna för träds blomning och hur detta kan utnyttjas i trädförädlingssyfte. Han har klarlagt vad som avgör när träd blommar och hur signaler på molekylär nivå får träd att anpassa sig efter årstidernas växlingar. Med hjälp av dessa upptäckter kan det bli möjligt att avsevärt påskynda trädförädling genom tidigareläggning av blomning utan risktagande för miljön. Detta öppnar i sin tur möjligheter till snabbare och mer fullständigt utnyttjande av vedråvara och därigenom högre skogsproduktion globalt.

Ove Nilsson leder även det för Umeå universitet och SLU gemensamma Berzelii Centra som i höstas utsågs till stark forskningsmiljö.

Prisets sekreterare, Per G. Broman, var den som informerade Ove Nilsson och gratulerade till utmärkelsen. Bland gratulanterna fanns också SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse, skogsfakultetens dekanus Jan-Erik Hällgren och Umeå universitets rektor Göran Sandberg.

Mer information om priset finns på www.mwp.org.

Läs mer om Ove Nilsson och hans forskning på: www.slu.se/?ID=559&Nyheter_id=6110

För ytterligare information, kontakta: Ove Nilsson, professor Telefon: 090-786 84 87, 070-286 90 82
E-post Ove.Nilsson@genfys.slu.se
www.upsc.se

Redaktör: Karin Wikman