"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-09-30

Upptakt för näringslivssamverkan om framtidens fordon

NYHET Fredagen den 1 oktober arrangerar forskningscentret IFOR – Intelligenta Fordon Off-Road – en upptakt för samverkan mellan forskare och näringsliv. Aktiviteten är den första som äger rum i Umeå universitets nya Samverkanshus.

Intelligenta fordon behövs såväl inom skogsbruk som inom entreprenad- och gruvindustri, jordbruk och andra näringar. IFOR satsar på forskning och utveckling som förbättrar samspelet mellan människa och mobila arbetsmaskiner i obanad terräng. Forskningscentret har växt fram i samarbete mellan näringslivet och Tekniska högskolan vid Umeå universitet samt Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.

Fredagens arrangemang är ytterligare ett steg framåt för att öka samarbetet mellan universitet och företag liksom för att skapa nya kontakter mellan företag. Sammanlagt deltar runt 50 personer under dagen, dels företagsföreträdare från hela Sverige och dels forskare inom området.

Aktuella forskningsprojekt inom IFOR kommer att presenteras. Dessutom kommer Komatsu Forest, LKAB och Alvis Hägglunds att berätta varför de medverkar i IFOR. Med hjälp av en workshop ska också önskemål om framtida forskningsprojekt och utbildningsbehov inventeras. Förhoppningen är att knyta fler intresserade samarbetspartner till IFOR för att bilda ett starkt och konkurrenskraftigt forskningssamarbete.

Tid: Fredagen den 1 oktober kl 9.30–15.30
Plats: Samverkanshuset, Umeå universitet

För ytterligare information, kontakta:

Anders Lundin, föreståndare för IFORTelefon: 090-786 99 34, 070-694 56 57
E-post: anders.lundin@tfe.umu.se

Christofer Rhén, projektledare, IFOR:S klusterprojektTelefon: 090-786 97 70, 070-529 97 70
E-post: Christofer.Rhen@adm.umu.se

PROGRAM

09.30 Kaffe & registrering

10.00 Ulf Edlund, styrelseordförande IFOR, hälsar välkommen

10.15 Kort presentation av delprojekt inom IFOR
Autonom navigering – Thomas Hellström, Datavetenskap, Umeå universitet
Kranspetsstyrning – Kalle Prorok, Tillämpad fysik och elektronik, Umeå universitet Robotleg – Anton Shiriaev, Tillämpad fysik och elektronik, Umeå universitet Sensorteknik för gruvmiljö – Thomas Hellström, Datavetenskap, Umeå universitet

11.00 Några korta företagspresentationer – därför medverkar vi i IFOR!
Komatsu – Forest – LKAB – Alvis – Hägglunds

12.00 LUNCH

13.00 Presentation av planerade samverkansaktiviteter: Mentorprogram– Ulla Lindgren, Mentorprogramledare och universitetslektor
Utvecklingscirklar, workshops och andra samverkansformer 

13.30 Workshop för att ge input till kommande samverkansaktiviteter med Er! Diskussion i mindre grupper för att kartlägga vilka ämnesområden ni finner intressanta samt i vilken form ni önskar samverka

14.30 Kaffe

15.00 Avslutande gemensam diskussion

15.30 Avslut

Redaktör: Karin Wikman