"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-12-21

UPSC ger ut Poppelärvetenskaplig kalender om träd

NYHET Vill du lära dig mer om popplar och trädforskning? I den Poppelärvetenskapliga kalendern 2006 presenterar Umeå Plant Science Centre (UPSC) poppeln i text och bild. UPSC är världsledande inom forskning om träd, framför allt popplar – ett träd som också är vanligt i Umeås parker och trädgårdar.

Vill du lära dig mer om popplar och trädforskning? I den Poppelärvetenskapliga kalendern 2006 presenterar Umeå Plant Science Centre (UPSC) poppeln i text och bild. UPSC är världsledande inom forskning om träd, framför allt popplar – ett träd som också är vanligt i Umeås parker och trädgårdar. Har du undrat hur ett träd vet vad som är upp och ned, hur det vet när hösten är på väg eller hur växter vet vad klockan är? Svar på de här frågorna får du i den kalender som UPSC i dagarna börjar distribuera. Tolv av Umeås poppelsorter presenteras i text och bild.

Dessutom beskrivs tolv olika forskningsområden där trädens biologi studeras. Du får också veta lite om växtforskning i Umeå i allmänhet och en hel del om popplarnas svåra släktskapsförhållanden. Dessutom följer det med en karta där du kan se var de tolv fotograferade träden står och bilder så att du kan hitta igen dem om du skulle vilja se hur de ser ut i verkligheten. Forskare av 34 olika nationaliteter arbetar på UPSC. Det uppmärksammas genom att dessa länders nationaldag, eller motsvarade, finns angivna i kalendern För texterna i kalendern svarar Stefan Jansson, UPSC, och Stefan Ericsson, botaniker och växtsystematiker i Umeå.

Stefan Jansson står för bilderna och Stefan Ericsson har tillsammans med Bengt Lindqvist inventerat och bestämt Umeås alla popplar, ett arbete som tagit flera år eftersom poppelsläktet är ett ovanligt svårbemästrat område även för växtsystematiker. UPSC är en centrumbildning som består av institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet och institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå. UPSC bildades 1999 och har sedan dess utvecklats till norra Europas ledande forskningsmiljö inom växtforskning.

Med denna kalender visar man att man också söker sig utanför forskarvärlden för att berätta om sina forskningsresultat. Faller försöket väl ut kan det hända att denna kalender följs av flera. Kalendern kommer att säljas på Bildmuseet och av Akademibokhandeln på Universum. Priset på 50 kronor ger ingen vinst utan täcker en del av produktionskostnaderna.

För ytterligare information, kontakta Stefan Jansson, Umeå Plant Science Centre, institutionen för fysiologisk botanik Telefon: 090-786 53 54, 070-677 23 31 E-post: stefan.jansson@plantphys.umu.se

Redaktör: Karin Wikman