"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-06-14

Urban Lindgren och Stefan Marklund prisas av Nordea

NYHET Kulturgeografen Urban Lindgren får Nordeas vetenskapliga pris ochALS-forskaren Stefan Marklund tilldelas Nordeas pris för livsvetenskaplig forskning. Priserna är på 100 000 kronor vardera, och delas ut på Umeå universitets årshögtid den 19 oktober.

Nordeas vetenskapliga pris delas ut till forskare som gjort framstående insatser för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling inom framförallt samhällsvetenskapliga, rättsvetenskapliga och/eller datavetenskapliga forskningsområden. I år går priset till Urban Lindgren, professor i kulturgeografi vid institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå universitet.

Han forskar inom ekonomisk geografi och befolkningsgeografi, och är sedan några år tillbaka också starkt engagerad i byggandet av tvärvetenskaplig forskningsinfrastruktur relaterad till svenska registerdata.

Ett tema för Urban Lindgrens forskning är samspelet mellan dynamiken på lokala arbetsmarknader och företagens konkurrensförmåga. Hans avhandling handlar om lokala spridningseffekter av stora investeringar, där han visar hur företag är affärsmässigt relaterade på olika geografiska nivåer.

I senare forskning har han knutit an till nyare forskningsperspektiv där långsiktig konkurrenskraft antas bottna i förmågan till lärande som kan omvandlas till bättre produkter. Urban Lindgren har publicerat drygt 30 originalarbeten i form av tidskriftsartiklar och bokkapitel samt cirka 30 rapporter.

Nordeas pris för livsvetenskaplig forskning tilldelas enskilda framstående forskare med internationell lyskraft som visat prov på nytänkande inom livsvetenskaplig forskning. Årets pris tilldelas ALS-forskaren Stefan Marklund, senior professor i klinisk kemi vid institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet.

Sjukdomen ALS karaktäriseras av att nervceller som styr kroppens muskler degenererar, vilket leder till tilltagande förlamningar. När andningsmusklerna drabbas efter några år dör patienten.

Stefan Marklunds forskning har i huvudsak inriktats mot så kallade superoxiddismutaser (SOD), och i samarbete med neurologerna Lars Forsgren och Peter Andersen upptäckte han tidigt D90A-mutationen i SOD1 som är vanlig i norra Sverige och Finland.

Hans aktuella forskning berör främst hopklumpning (aggregering) av SOD1 i motorneuron. Forskningen har visat att SOD1-aggregat alltid tycks delta vid utveckling av ALS, samt att två olika typer av aggregat är kopplade till om sjukdomsutvecklingen är snabb eller långsam. Med dessa nya kunskaper som grund arbetar man nu med att utveckla behandling för ALS, där en behandlingslinje bygger på vaccinering och en annan på antikroppar som riktas mot aggregering av SOD1.

Båda prisen är instiftade av Nordeas Norrlandsstiftelse, och delas ut i samband med Umeå universitets årshögtid den 19 oktober i Aula Nordica.

Pressbilder

För mer information, kontakta gärna:

Urban Lindgren, institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå universitet Telefon: 090-786 55 39
E-post: urban.lindgren@geography.umu.se

Stefan Marklund, institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet Telefon: 090-785 1239
E-post: stefan.marklund@medbio.umu.se

Redaktör: Camilla Bergvall