"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-05-06

USA hälsovårdsmyndighet satsar på Umeå-samarbete

NYHET Det amerikanska regeringsorganet NIH, National Institute of Health, satsar 14 miljoner på ett samarbetsprojekt mellan Umeå-baserade Innate Pharmaceuticals och forskare vid Umeå universitet, Uppsala universitet och University of California.

National Institute of Health finansierar närmare en tredjedel av all medicinsk forskning i USA – ca 28 miljarder dollar årligen – och är därmed världens största statliga forskningsfinansiär. Samarbetsprojektet har som mål att ta fram nya läkemedelskandidater som kan förhindra klamydia- och HIV-infektioner.
– Anslag från NIH är förknippade med en enorm granskning och konkurrens och därför är det här ett viktigt erkännande för oss, säger Sune Rosell, vd för Innate Pharmaceuticals (som inom kort byter namn till Crative Antibiotics) och en av 2007 års hedersdoktorer vid Umeå universitet.

Oberoende studier tyder på att kvinnor med klamydia har ökad risk att drabbas av HIV-infektion, sannolikt genom att underlivets slemhinna bryts ned. En förhoppning med samarbetet är att ta fram en vaginalkräm som genom att skydda mot klamydia även ger ett indirekt skydd mot HIV.

Samarbete mellan Umeå universitet och UC Irvine

Professor Ellena Peterson vid University of California Irvine leder projektet som baseras på tidigare studier med substanser som framställts av Mikael Elofsson, professor i kemi vid Umeå universitet, och Innate Pharmaceuticals. Mikael Elofsson verkar inom Umeå Centre for Microbial Research (UCMR) som är ett konsortium av forskargrupper med mikroorganismer som gemensam nämnare.

Ett 60-tal nya substanser som tagits fram av Mikael Elofssons grupp och ytterligare substanser ur Innates samling av s.k virulensblockerande antibiotika – som kan avväpna vissa bakteriers sjukdomsframkallande förmåga – ska nu testas i laboratiorieförsök mot mikroorganismer som orsakar könssjukdomar. Substanserna har redan tidigare visat sig kunna oskadliggöra klamydia- och gonorrebakterier. Forskare vid Uppsala universitet kommer att ta fram den salva som skall kunna användas vid behandling.

Infekterade celler som behandlats med ett virulensblockerande antibiotikum som stoppat Klamydiainfektionen.– Min forskargrupp här på universitet kommer att bistå med kunskap och nya substanser, berättar Mikael Elofsson, professor i kemi vid Umeå universitet.
– I projektet framställer vi substanser och testar dem mot ett par mikroorganismer. Ellena Petersons forskargrupp kommer därefter att studera hur substanserna verkar i ett större antal mikroorganismer för att utvidga vår kunskapsbas om substansernas möjliga tillämpningar. Projektet är mycket viktig och fördjupar ett redan mycket väl fungerande samarbete.

Övre bilden: Mänskliga celler (röda) som infekterats med Klamydia trachomatis (gröna).
Nedre bilden: Infekterade celler som behandlats med ett virulensblockerande antibiotikum som stoppat Klamydiainfektionen.
Båda bilderna framtagna av Åsa Gylfe,  postdoc på kemiska institutionen, som också gjort experimentet.

Fakta om Innate Pharmaceuticals

Innate bildades år 2000 för att kommersialisera forskning vid Umeå universitet och Karolinska Institutet. De har utvecklat och patentsökt ett antal kemiska substanser mot bakteriella infektioner, som oskadliggör bakteriernas förmåga att framkalla sjukdom utan att ta död på dem. Tanken är att ta fram en ny generation av antibiotika som medför minskad risk för resistensutveckling.
Bolaget planerar inom kort att byta namn till Creative Antibiotics, en förändring som enligt vd Sune Rosell även är förknippad med en omstrukturering med större satsningar på marknadsanpassning.

Knuten till bolaget finns även professor Staffan Normark, som efter vetenskaplig grundutbildning i Umeå och forskning vid bland annat Karolinska Institutet och Washington University School of Medicine i St Louis, härom året återvände till Umeå för att delta i arbetet vid nystartade Umeå Centre for Microbial Research (UCMR)

Innate Pharmaceuticals
www.innate.se

Relaterade nyheter från Umeå universitet

[2008-11-24] Staffan Normark - en världsledande infektionsforskare har återvänt
[2008-09-11] Naturprodukter med i kampen mot infektionssjukdomar
[2007-06-18] Innates vd blir Umeå universitets hedersdoktor

Redaktör: Michael Nordvall