Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 13 jan, 2017

USA:s ambassadör besöker CIRC och Polarforskningssekretariatet i Abisko

NYHET Det partnerskap som finns mellan Sverige och USA inom forskning i polarområdena har en lång historia. Denna vecka besökte USAs ambassadör Azita Raji och hennes medarbetare Michael J. Layne och Kristy Plan Abisko naturvetenskapliga station för att uppleva Arktis vintertid i Sverige.

Keith Larson (CIRC), Magnus Augner (chef för Abisko forskningsstation), Azita Raji (USAs ambassadör), and Björn Dahlbäck (chef för Polarforskningssekretariatet) i det skumma januariljuset. Foto: CIRC

Värd för besöket var Svenska Polarforskningssekretariatet. Ambassadör Azita Raji träffade cheferna för Polarforskningssekretariatet och Abisko naturvetenskapliga station samt Keith Larson, koordinator för Climate Impacts Research Station, Umeå universitet.

Ett förstärkt samarbete mellan Sverige och USA, polarforskning och klimatförändringar i Arktis utgjorde viktiga delar av samtalet. Keith Larson gav därutöver en kort presentation om den forskning och det internationella samarbete som Climate Impacts Research Centre, CIRC, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap och Umeå universitet har på gång i Arktis och Abisko.

– Jag tror att ambassadören och hennes team uppskattade besöket. Den första frågan jag fick av varje person var "Bor du verkligen här året runt?". Mitt svar var att Arktis och Abisko ständigt lockar intressanta människor, så ja!, säger Keith Larson.

Den forskning som görs om klimatförändringars effekt på naturen och den roll som CIRC och forskarna i Abisko spelar, gjorde ett djupt intryck på ambassadören. Frågorna rörde sig från specifika om forskningsprogrammet till mer allmänt hur forskarna arbetar tillsammans med beslutsfattare kring att vidta åtgärder i Arktis. Björn Dahlbäck, chef för Polarforskningssekretariatet, betonade rollen som Umeå universitet axlat kring arktiska frågor och betydelsen av forskningen som utförs inom CIRC vid Abisko naturvetenskapliga station.

– Själv har jag lärt mig mer om den strategiska betydelsen av svenskt och amerikanskt samarbete kring olika frågor om polarområdena, Arktis och Antarktis. Och inte minst har jag fått insikt i den roll som Polarforskningssekretariatet och de svenska isbrytarna spelar för USAs polarforskning, säger Keith Larson.

Om CIRC:

Inom CIRC bedrivs i dag både forskning och undervisning. Forskningen är inriktad mot limnologi, paleolimnologi, kvartärgeologi och terrester ekologi och syftar till att förstå sambanden mellan klimat och den subarktiska miljön. Verksamheten är förlagd till Abisko Naturvetenskapliga station, 10 mil nordväst om Kiruna.
www.emg.umu.se/forskning/circ/

Redaktör: Ingrid Söderbergh