"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-03-04

Utbildning i upphandling drar fulla hus

NYHET Det finns minst 500 miljarder anledningar att lära sig mer om offentlig upphandling. Så mycket omsätter nämligen offentlig upphandling i Sverige varje år. Inte konstigt att Umeå universitets uppdragsutbildning ”Framgångsrik upphandling” drar fulla hus.

Det lönar sig att göra rätt från början. Inte minst när det kommer till upphandlingar.
Umeå universitetet skulle köpa in ett forskningsinstrument och hade angett fasta värden i förfrågningsunderlaget till upphandlingen. En företagare hävdade att det var ett konkurrenshämmande upplägg och drev frågan till Länsrätten. Och fick rätt. Hela upphandlingen fick göras om...

– Så ser ni att något är fel i en upphandling: hojta till redan tidigt under anbudsprocessen, säger Umeå universitets upphandlingschef Lorentz Karlsson.

SMHI har gått ut med en klass 2-varning och snöstormen piskar mellan huskropparna på campus. Lokalen Triple Helix, i Samverkanshuset, är dock fylld till sista plats med deltagare från hela Sverige som trotsat vinterns värsta oväder för att ta sig till Umeå och universitetets uppdragsutbildning ”Framgångsrik upphandling”.

"Tog personen som överklagade hem upphandlingen till slut”, frågar en av kursdeltagarna.
– Nej, han var för dyr, säger Lorentz med ett brett leende.

Kravspecifikation eller uppdragsbeskrivning? Vilka utvärderingsgrunder ringar bäst in de behov vi har? Helt eller delat bud? Hur överklagar jag en upphandling? Upphandlingsområdet är snårigt – och omfattande. Regelverket komplicerat och ingående. Katarina Wrethén jobbar som personal- och ekonomiadministratör på Polisutbildningen i Umeå där man bland annat köper in olika kurser till sina studenter. Hon är förväntansfull inför dagens utbildning i upphandling.
– Offentlig upphandling är ett område som förändras kontinuerligt och då känns det naturligtvis viktigt att man kan och förstår förordningarna så att man inte gör fel, säger hon.

Jesper Sydlén arbetar med IT inom Vännäs kommun. – Den här utbildningen gör att man verkligen får upp ögonen för allt man missat inom upphandling, alla situationer man kan hamna i om man inte tänker sig för, säger han. Jesper tycker att det generellt sett saknas tillräckliga kunskaper om upphandlingsområdet inom den egna organisationen.
– Jag kommer absolut att gå härifrån med många nya och matnyttiga insikter. Förhoppningsvis gör den här utbildningen att vi blir lite bättre på det här med upphandling, säger han entusiastiskt.

Lorentz Karlsson, med mer än trettio års erfarenhet av upphandling, håller i utbildningen tillsammans Tobias Indén från juridiska institutionen vid Umeå universitet. Lorentz känner igen många av deltagarnas frågeställningar.
– Jag får ofta höra att ”Det går ju inte att göra bra affärer med all den här administrationen”. Men min erfarenhet är att när inköpare och företag väl får bättre kunskap om regelverken så förstår de också poängen med allt pappersarbete. Att det faktiskt fungerar som ett viktigt och bra skydd för alla parter, förklarar Lorentz.

Umeå universitet har arrangerat uppdragsutbildningar i offentlig upphandling sedan 2007; inledningsvis i form av en fem-poängskurs och nu i år för första gången komprimerat till en heldag för att göra det möjligt för fler företagare att delta. Ett lyckat drag. Dagens kurs är fulltecknad sedan länge. – Att vi kortade ner utbildningen är helt klart en av anledningarna till att så många från näringslivet valt just vår kurs, säger Lorentz som uppskattar utbildningens blandning av företagare och upphandlare.
– Det blir en spännande dynamik när man samlas så här. Många bra dialoger, det gillar jag.

Kerstin Reinholdsson är samordnare på ENS. Hon har tagit fram kursen i dialog med Lorentz Karlsson, universitets juridiska institution och ett antal representanter från näringsliv och samhälle, bland annat organisationen Företagarna. Kerstin ser uppdragsutbildningar som ett bra sätt för universitetet att öka sin samverkan.
– Det leder till ett ömsesidigt kunskapsutbyte och vi kommer i kontakt med nya samarbetspartners, säger hon.

I dagens lågkonjunktur med högt söktryck på universitets ordinarie utbildningar räcker dock inte resurserna riktigt till för att öka antalet uppdragsutbildningar.
– Men vi jobbar med uppdragsutbildningar hela tiden. Det är absolut en verksamhet som har framtiden för sig: intresset finns, det märker jag när jag är ute och träffar företag.

I dagsläget är ingen ytterligare uppdragsutbildning i upphandling inplanerad, berättar Kerstin.
– Nu ska vi ska sätta oss ner och utvärdera den här omgången men får vi bara ett tillräckligt underlag av sökande så är det mycket möjligt att vi kör kursen igen.

Redaktör: Elin Axelsson